Telecom City och BTH förbereder sig

Karlskrona Artikeln publicerades

Telecom City har redan börjat förbereda sig för en satsning i svallet efter Compuverde.

– Det som händer kring företaget är fantastiskt spännande, säger Mats Barvesten, chef för Telecom City.
– I Karlskrona finns också lite tradition kring den här delen av IT-sektorn, som det går att bygga vidare på. Därför har vi skapat en grupp med den här typen av företag för att utveckla samarbetet. I det här samarbetet är också BTH en viktig aktör.
BTH och professor Lars Lundberg är redan engagerat i Compuverde.
Via KK-stiftelsen har en doktorandtjänst finansierats som är inriktad på Compuverdes utvecklingsarbete av sin datalagringstjänst.
– Det här kan få stor betydelse både för BTH:s samarbete med lokala IT-företag och för undervisningen på högskolan. Compuverde ligger långt fram även internationellt och det kan vara en faktor som hjälper till att locka hit utländska studenter.