Tomt lager kostar skattebetalarna miljoner

Nättraby Artikeln publicerades
Sedan i april har lagret i Nättraby ekat tomt efter en rättsprocess som stoppar landstinget från att flytta in. Varje dag kostar det skattebetalarna över fem tusen kronor.
Foto:Maths Olsson
Sedan i april har lagret i Nättraby ekat tomt efter en rättsprocess som stoppar landstinget från att flytta in. Varje dag kostar det skattebetalarna över fem tusen kronor.

Den tomma lagerlokalen i Nättraby har hittills kostat landstinget Blekinge 1,2 miljoner kronor – utan att de får använda lokalen. Så länge rättsprocessens pågår är notan för skattebetalarna över 5 000 kronor per dag.

– Vi är i en bekymmersam situation. Men så länge hyresavtalet gäller måste vi betala för vår inhyrning i vår del av byggnaden, säger Per Johansson, chef för landstingsservice.

Landstinget Blekinge skulle i april 2017 flytta sitt materiallager till nybyggda lokaler i Nättraby som bolaget Acrinova har byggt.

Men hyresavtalet anmäldes till förvaltningsrätten som ogiltigförklarade avtalet och flytten stoppades.

Trots detta så har landstinget betalat Acrinova 1,2 miljoner kronor i hyra för de tomma lokaler som de inte får använda.

Sydöstran har gått igenom samtliga fakturor mellan Acrinova och landstinget. De har betalat tre lokalhyror på 54 839 kronor, 531 250 kronor och 637 550 kronor under 2017.

Så länge rättsprocessens pågår är notan för skattebetalarna 5 479 kronor per dag.

– Acrinova har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen som är den sista instansen. Innan vi vet utgången där så måste vi betala hyran, säger Per Johansson.

Kan man säga att ni kastar pengarna i sjön eftersom ni inte får använda lagret?

– Det kan man inte säga. Skulle Acrinova få rätt hos Högsta förvaltningsdomstolen kan vi fortfarande flytta in i lagret, men först måste den delen av lokalen vi hyrt anpassas invändigt för vår verksamhet. I dag är det bara ett tomt skal. Om Acrinova får avslag blir hyresavtalet ogiltigförklarat och då ska hyran normaltsätt återregleras till landstinget, säger Per Johansson.

När kan ett sådant besked komma?

– Det är svårt att säga, men det lär dröja någon månad eller mer.

Situationen på landstingets befintliga lager vid sjukhusområdet är akut.

– Vi är i behov av en flytt så fort som möjligt, lagret är för litet. Vi har extra personal på plats för att lösa det mest akuta, men vi behöver se över situationen nu i höst, säger Per Johansson.

För att ta hela historian från början så skrev Landstinget och Acrinova ett hyresavtal på tio år som är värt 20 miljoner kronor - ett avtal som skrevs under innan bygget i Nättraby var klart.

Hyresavtalet anmäldes till förvaltningsrätten.

Anmälaren menade att landstinget borde ha gjort en ny upphandling – eftersom det handlar om ett nybygge – något som förvaltningsrätten höll med om och hyresavtalet ogiltigförklarades i maj.

– Detta är ett väldigt komplext fall och tittar man på likande fall runt om i landet så har det varit olika beslut från förvaltningsrätten, säger Per Johansson.

Landstinget valde att acceptera domen och inte överklaga den.

Men det gjorde Acrinova som fick nej av kammarrätten – men de har valt att gå vidare till nästa instans som är Högsta förvaltningsdomstolen.

Acrinovas argument är att anmälan mot hyresavtalet kom in försent och att förvaltningsrätten underlåtit att kommunicera med Acrinova innan domen.

De menar också att förvaltningsrättens resonemang är teoretiskt och saknar förankring i de faktiska omständigheterna som föreligger i målet.