Toppmodern anläggning stärker Saab Kockums

Karlskrona Artikeln publicerades
Gunnar Wieslander, chef för Saab Kockums, och Helena Lönegård, ny plats- och produktionschef i Karlskrona.
Foto: Mattias Mattisson
Gunnar Wieslander, chef för Saab Kockums, och Helena Lönegård, ny plats- och produktionschef i Karlskrona.

En ny ytbehandlingsanläggning och en ny plats- och produktionschef i Karlskrona. Det kunde Saab Kockums presentera vid torsdagens pressvisning på varvet.

På torsdagsförmiddagen visades Saab Kockums nya anläggning för ytbehandling av ubåtar och ytfartyg upp för inbjuden press, som gavs en rundtur i de nya lokalerna på Karlskronavarvet. Anläggningen beskrivs som en rejäl investering i en av världens mest moderna ubåtsfabriker, som fortsätter att växa och rekrytera ny personal.

Saab Kockums vd, Gunnar Wieslander, redogjorde för varvets ubåtsprogram och det ökade behovet av såväl nya lokaler som rekrytering.

– Detta är en milstolpe i uppbyggnaden av det nya varvet. Vi lägger rejäl kraft på att bygga ett konkurrenskraftigt varv. Det är gjort med tanke på långsiktig beställning och det finns ett ökat åtagande från vår huvudkund Försvarsmakten, säger Wieslander.

Helena Lönegård är ny plats- och produktionschef på Saab Kockums i Karlskrona.
Foto: Mattias Mattisson
Helena Lönegård är ny plats- och produktionschef på Saab Kockums i Karlskrona.
Här är Saab Kockums nya anläggning för ytbehandling av ubåtar och ytfartyg.
Foto: Mattias Mattisson
Här är Saab Kockums nya anläggning för ytbehandling av ubåtar och ytfartyg.

En av Saab Kockums senaste rekryteringar är Helena Lönegård, ny plats- och produktionschef i Karlskrona, som tar över efter Anders Claesson, som går vidare till en ny tjänst med översikt på hela cykeln från utveckling till produktion.

– Jag känner mig stolt över det vi kan visa här i dag. Det är ett led i vår kommande utveckling. Detta är en av världens största ytbehandlingsanläggningar sett till storlek och kapacitet. Det är bara en handfull varv som har något liknande, säger Helena Lönegård när hon påbörjar rundvisningen.

Fakta

Varvets nya ytbehandlingsanläggning

Rymmer en stor och två mindre tvätthallar med varmvatten, högtryck och tvättmaskiner för automatiserad tvätt.

De två kombihallarna är på 27x16x16 meter, respektive 27x20x16 meter. Det senare motsvarar två tennishallar.

Totalt jobbar ett team på 25 personer i den nya anläggningen. Detaljer som tidigare tog sju dagar att måla kan man nu få igenom på bara två dagar.

Visa mer...

En av de mindre tvätthallarna rymmer en rejäl diskmaskin för ”mindre” fartygsdelar som exempelvis rör och ventiler.

– Maskinen kan ta detaljer som väger upp till 800 kilo. Det är lite större kapacitet än hemma i köket, säger Lönegård.

Hela ubåtssektioner kan tas in och tvättas på höjden i den större tvätthallen, som ligger vägg i vägg. En radiostyrd flerhjuling kan rulla in fartygsdelar som väger upp till 240 ton. Spillvattnet renas och separeras till särskilda tankar.

– Det är ett helt slutet system och vi släpper inte ut något vatten. Det smutsiga vattnet hanterar vi sedan som miljöfarligt avfall, förklarar miljöchefen Elna Håkansson.

I den stora tvätthallen kan man spola och tvätta större sektioner. Ulf Jonasson håller i högtryckssprutan.
Foto: Mattias Mattisson
I den stora tvätthallen kan man spola och tvätta större sektioner. Ulf Jonasson håller i högtryckssprutan.
Fartygssektionerna blästras med så kallat stålgritt, små stålpartiklar. Det går åt cirka 100 ton för att blästra en stor sektion.
Foto: Mattias Mattisson
Fartygssektionerna blästras med så kallat stålgritt, små stålpartiklar. Det går åt cirka 100 ton för att blästra en stor sektion.

Efter tvättning flyttas detaljer och sektioner till någon av de två kombihallarna, där den största motsvarar två tennishallar. Där kan varvets personal blästra och måla de olika metallkonstruktionerna.

Genom att samla tvättning, blästring och målning i en anläggning kommer personal som jobbar med liknande uppgifter närmare varandra. Tidigare låg de olika funktionerna utspridda på flera platser inom varvsområdet.

– Framtiden är här nu. Det är helt fantastiskt. Vi har en hall att utgå ifrån där vi kan göra allting. Vi har också fått en bättre arbetsmiljö och förutsättningarna för att jobba mer ergonomiskt, säger Dan Håkansson, sektionschef på ytbehandlingen.

Saab Kockums nya anläggning invigd

Den nya ytbehandlingsanläggningen är bara en del i ett pågående moderniseringsarbete på Karlskronavarvet. Inom ett halvår kommer Saab Kockums att inviga en ny rörverkstad och om ungefär ett år ska det nya huvudkontoret stå färdigt.

– Det kommer att finnas många anledningar att fira i framtiden, konstaterar Helena Lönegård.