TV: Första duellen i maktkampen skapade bråk om tryggheten

Karlskrona Artikeln publicerades

Här möts Sandra Bizzozero (S) och Camilla Brunsberg (M) i deras första debatt inför valet.

Under ämnet tryggheten höjdes rösterna.

– Det är många som upplever att det är tryggt i Karlskrona och andra som upplever otrygghet. Det finns alltid utmaningar – men att Moderaterna ständigt svartmålar är beklagligt. Deras bild av att allt är dåligt stämmer inte, säger Sandra Bizzozero, Socialdemokraternas kandidat som kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

– Det finns inget parti som svartmålar. Det finns otrygga miljöer i kommunen och det måste vi göra något åt, säger Camilla Brunsberg, Moderaternas kandidat som kommunstyrelsens ordförande.

Moderatledaren tycker att det nuvarande styret i kommunen arbetet för dåligt med trygghetsfrågor.

– Flera förvaltningar inom kommunen arbetar aktivt med de frågorna. Vi har lagt fram ett förslag på att skaffa ett huskurage för att öka tryggheten i hemmet, säger Sandra Bizzozero.

– Mitt parti la en motion om huskurage redan i våras. Styret har varit för passiva, säger Camilla Brunsberg.

Moderaterna vill se fler kameror på otrygga platser och fler ordningsvakter.

– Vi säger inte nej till fler kameror. Men vi vill jobba mer förebyggande och har ett bredare synsätt kring tryggheten. Vi har som exempel anställt två elevvärdar på gymnasiet för att skapa trygghet, säger Sandra Bizzozero.

En viktig valfråga för båda partierna är integrationen.

– Vi ska se till att det finns snabba vägar till jobb. Vi har under mandatperioden skapat integrationscentrum som är hyllat i landet och gett resultat, säger S-ledaren.

– Jag förstår inte hur du kan säga att de jobbet är framgångsrik. Bidragen har ökat och det är skämskudde på det, säger Camilla Brunsberg.

– Det stämmer inte, kontrar Sandra Bizzozero.

I debatten kring jämställdheten blev det livat kring Socialdemokraternas senaste förslag att på försök testa att personal på fem kommunala arbetsplatser jobbar sex timmar om dagen.

– Det är ett jättebra förslag som vi tror är framgångsrikt, menar S-ledaren.

– Det är ett orealistiskt förslag och vem ska betala priset. Det kommer kosta över 100 miljoner kronor, säger Brunsberg.

– Det kostar att ha personalen sjuk också. Blir arbetsmiljön bättre blir vi en attraktivare arbetsgivare, kontrar Bizzozero.

När det gäller bostadsfrågan konstaterade båda partierna att det behövs fler bostäder.

– Vi behöver öka tempot. Det krävs fler villaområden. Vi trycker att vårt bostadsbolag ska prioritera bostäder för studenter och äldre.

– Det byggs som aldrig förr i Karlskrona och vi behöver fortsätta bygga runt om i hela kommunen, säger Sandra Bizzozero.