Länets byggsektor i stort personalbehov: ”Finns lokala utmaningar”

Blekinge Artikeln publicerades
Byggarbetare är ett fortsatt bristyrke i Blekinge. Det presenterade Arbetsförmedlingen i sin prognos för framtiden. Från vänster: Lillemor Ahrberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Karlskrona, Maria Berg, arbetsgivarservice på Arbetsförmedlingen, och Victor Tanaka, analytiker på Arbetsförmedlingen.
Foto: Joel Petersson
Byggarbetare är ett fortsatt bristyrke i Blekinge. Det presenterade Arbetsförmedlingen i sin prognos för framtiden. Från vänster: Lillemor Ahrberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Karlskrona, Maria Berg, arbetsgivarservice på Arbetsförmedlingen, och Victor Tanaka, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsgivarna måste göra jobben mer attraktiva samtidigt som kommunerna erbjuder utbildningar av god kvalitet.

Det är en av lösningarna för att möta utmaningarna på den lokala arbetsmarknaden, säger Victor Tanaka på Arbetsförmedlingen.

I juni presenterades Arbetsförmedlingens prognos för 2018–2019. Under fredagen bjöd Arbetsförmedlingen in arbetsgivare och andra aktörer till en fördjupad diskussion om framtidens kompetensbehov i Blekinge på Hotel Scandic i Karlskrona.

– Vi vill fånga upp signalerna och se vad arbetsgivarna har för behov lokalt och regionalt. I byggsektorn finns till exempel ett stort behov här i Blekinge även om det har gått ned i riket överlag. Det gäller att hitta bristyrkena, se tendenserna på arbetsmarknaden och förmedla det vidare, säger Lillemor Ahrberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Karlskrona.

Fredagens diskussion samlade förutom olika företag i länet även representanter från Karlskrona och Ronneby kommuns kunskaps- och äldreförvaltning, samt studie- och yrkesvägledare.

– Att träffas, samtala och samverka är nödvändigt för att kunna möta lokala utmaningar och komma med lösningar, säger Maria Berg vid arbetsgivarservice på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens prognos visar att bristen på arbetskraft ökar inom allt fler yrken och branscher i regionen.

– Ett stort arbetsmarknadsproblem är att många läser utbildningar som det är en låg efterfrågan på, konstaterar Victor Tanaka, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristande kunskap om olika jobb och branscher ges som en av de största förklaringarna till varför just unga gör de studie- och yrkesval som de gör.

– Arbetsgivaren har en viktig roll att spela genom att inspirera och vägleda på ett tidigt stadie. Det finns ett behov av att arbetsgivarna kommer ut i skolorna och informerar mer än vad man gör i dag, säger Victor Tanaka.

Arbetsförmedlingen har dessutom gjort en sammanställning av jobb som man beräknar att det kommer att finnas stor efterfrågan på i Blekinge under hela 2020-talet. Toppar gör lärare, undersköterskor och ingenjörer.

Fakta

Bristyrken under 2020-talet

1) Lärare (för-, grund- och gymnasieskolan)

2) Undersköterskor

3) Ingenjörer (industrin)

4) Sjuksköterskor (grundutbildade och specialiserade)

5) Elektriker (installation, service och industri)

6) Mjukvaru- och systemutvecklare

7) Byggarbetare (framförallt trä och VVS)

8) Läkare

9) Kockar

10) Motorfordonstekniker

Källa: Arbetsförmedlingen.

Visa mer...