Utökad satsning på aktiviteter

Karlskrona Artikeln publicerades
I somras arrangerade Karlskrona SOK orientering för nybörjare.
Foto: Ola Akeborn
I somras arrangerade Karlskrona SOK orientering för nybörjare.

Karlskrona kommun har utökat satsningen på gratisaktiviteter för barn under skolloven.

Under 2018 ska föreningarna dela på en miljon kronor.

– Nytt för i år är att föreningarna kan söka pengar till aktiviteter under varje lov och lovdagar. Tidigare har vi bara haft det under sommarlovet. I somras kunde de söka 400 000 kronor av kommunen – nu ökar vi den summan till en miljon, säger Jonas Sandström (S), ordförande för kultur– och fritidsnämnden.

Karlskrona kommun har fått ett bidrag av Socialstyrelsen på 3,5 miljon kronor.

En miljon av den summan kan föreningar och ideella organisationer söka för att anordna avgiftsfria lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år.

– Detta är ett mycket bra sätt för föreningarna att rekrytera nya medlemmar och vi skapa aktiviteter för barnen under loven, säger Jonas Sandström.

Föreningarna kan söka lovaktiviteter upp till 30 000 kr.

– Vi har ett tak så det finns möjlighet för flera föreningar att genomföra sina projekt, säger Jonas Sandström.

Syftet med det statliga bidraget från Socialstyrelsen är att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under loven.

Samt att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration,motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kommunen har också 2,5 miljoner kronor att fördela mellan förvaltningarna för att skapa sommarlovsaktiviteter.

– Hur de pengarna fördelas återkommer vi med längre fram, säger Jonas Sandström.