Ledare Sydöstran

Återvinn förtroende hos lärarna

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Hans Bülow


Sölvesborgs arbetarkommun har två år i rad arrangerat skolkonferenser. I lördags fanns Ibrahim Baylan på plats jämte många andra högintressanta föredragshållare i Bokelundsskolan. Det imponerar. De lokala socialdemokratiska kommunpolitikerna Helen Björklund och Markus Alexandersson sätter skolpolitiken på dagordningen för socialdemokratin. Det behövs efter en lång period av förtroendekris.

Socialdemokraterna har alltför länge haft ett spänt förhållande till lärarkåren. Olle Holmberg, f.d. rektor och lärarutbildare tog själv upp förtroendekrisen i lördags. Ska utvecklingen brytas måste lärarkåren vara med på reformerna. Nu börjar vinden vända i skoldebatten.
Friskoleexpansionen har inte löst de grundläggande problemen. Socialdemokratin pratar återigen om kunskap i skolan. Med den ökade segregationen är det dags att plocka fram den gamla valaffischen från 1948 med arbetargrabben som ser överklassynglingarna ta studenten. På affischen står: "Begåvad men fattig. Ge honom lika chans."
Den likvärdiga skolan är hotad. De bästa lärarna flyr problemskolorna i förorten ut till de välmående villaområdenas skolor. Sverige är på väg att få A- och B-skolor. I A-skolorna går medelklassens barn, i B-skolorna finns barnen från arbetarhemmen. Därutöver finns rena invandrarskolor. I borgerligt styrda Stockholm protesterar lärare mot en lönepolitik där löneökningarna blir lägre i skolor med sämre resultat. Det är en provokation.
Den borgerliga skolpolitiken driver fram ännu större segregation. Det är hög tid för socialdemokratin att lyfta skoldebatten och peka ut en färdriktning mot en mer likvärdig skola. Det är en svår men likväl nödvändig uppgift. De socialdemokratiska skolpolitikerna i Sölvesborg känner inspiration inför uppgiften. Efter flera år av fördummande debatt om mobiltelefoner och kepsar i klassrummen behöver debatten präglas av kunskap om skolans villkor. Lärarna är splittrade om återförstatligande av skolan och utleda på ständiga omorganisationer. De är överlastade med pappersarbete som stjäler tid för undervisningen.
Socialdemokratin sätter fokus på mindre klasser i lågstadiet och investeringar i lärare. Ibrahim Baylan är taggad i Bokelundsskolan. Fler arbetarkommuner än Sölvesborgs borde arrangerar skolkonferenser. Lärarnas status och löner handlar ytterst om framtiden för Sverige som utvecklad industrination.