Ledare Sydöstran

Avblås generationskriget

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Peeter-Jaan Kask


Generationskrig.
Rubriken var given när Kristdemokratisk ungdoms ordförande Aron Modig nyligen gick till angrepp mot de samlade pensionärsorganisationerna. Organisationerna vill ta bort den s k bromsen, som sänker pensionerna när förhållandet mellan tillgångar och skulder i systemet sjunker under en viss nivå.

Pensionärerna tycker att de får bära en alltför stor del av den ekonomiska krisens börda när bromsen på kort tid slår till fyra gånger. För att stärka pensionssystemet vill de avskaffa premiepensionssystemet (PPM) och föra över pengarna till inkomstpensionen.
Det här är bara ett sätt för redan gynnade pensionärer att sko sig på de yngre generationernas bekostnad, hävdar Modig och andra. Men pensionerna är ett kontrakt mellan generationerna, pensionerna betalas ur produktionen. Att avskaffa PPM och föra över pengarna till inkomstpensionen skulle i första hand lyfta inkomstpensionssystemet finansiellt.
Ett förstärkt system gynnar i och för sig dagens pensionärer mer än de unga eftersom det är pensionärernas inkomster som påverkas direkt. Å andra sidan måste man väga in att dagens pensionärer är de som förlorat mest på bromsens effekter. Och även morgondagens pensionärer skulle gynnas av borttagen broms eftersom deras pensionsrätter blir mer värda.
Det är lätt att vara för ett avskaffande av bromsen. Kortsiktigt undanröjs osäkerhet om de utgående pensionerna. Men det finns också en annan sida av myntet. Bromsen gör pensionssystemet finansiellt mer stabilt i tider av ekonomisk kris.
Valet står mellan två olika osäkerheter:
Med broms i systemet gäller osäkerheten de utbetalda pensionerna, utan broms gäller osäkerheten pensionssystemets finansiella stabilitet. I ett system utan broms måste politikerna ta ett större ansvar och fatta beslut som ser till att systemets långsiktiga hållbarhet garanteras.
I praktiken är dock skillnaden mindre. Även i dagens bromsförsedda system har ju politikerna gått in och justerat effekterna. Jag är inte säker på att system med återkommande politiska beslut är bättre än ett där en broms ger tydlig signal om att någonting är på tok.
Premiepensionen var ju de borgerliga partiernas baby i uppgörelsen om pensionerna. Nu, när även borgerliga pensionärsföreträdare förordar ett avskaffande, kanske allianspartierna äntligen kan överge sin gamla dåliga idé.