Ledare Sydöstran

Från bondförnuft till principer

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Irene Wennemo


Jag har hela julhelgen känt mig frestad att skriva en krönika om centerpartiets nya idéprogram. Men innan jag började skriva om månggifte, fri invandring och borttagandet av laglotten och skolplikten kände jag att jag behövde ge programmet en chans.

Vanligtvis anser jag att denna typ av idéprogram är ganska ointressanta. Detta är ett undantag, det måste man säga till skrivargruppens försvar. Här studsar läsaren, särskilt de läsare som är kännare av centerpartiets förflutna.
Centerpartiet har historiskt aldrig varit ett parti med högstämda visioner och ideal. Deras kännetecken har i stället varit en praktisk realism parat med en knipslug intressepolitik. Medan andra partier slagit sig blodiga för heliga principer har de istället fokuserat på de frågor som i praktiken gjort skillnad för de grupper som de företrätt.
I detta program sker en kraftfull omorientering av partiets retorik. Detta idéprogram tar inte avstamp i de praktiska realiteter för de grupper som centerpartiet historiskt har ansett sig företräda. Det tar istället avstamp i ståtliga principer.
Skälet till att man förespråkar fri invandring är att det för ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Motiven är inte alls kopplade till vad denna fria invandring skulle leda till i praktiken.
På samma sätt presenteras förslagen om månggifte och förändrad arvslagstiftning. Skälen till att man föreslår detta bygger inte på några redovisade praktiska problem med dagens lagstiftning. Istället hänvisas till människor själva måste få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar.
Från att ha varit ett parti där ett sunt bondförnuft varit idealet, har man blivit ett parti som argumenterar efter principiella linjer. Att införandet av lika kvinnlig arvsrätt var en av de första jämställdhetsreformerna i Sverige verkar inte ha något värde för ett parti som kallar sig feministiskt. Inte heller att månggifte traditionellt endast har utnyttjats av män.
Jag vill kanske inte gå så långt som att hävda att centerpartiet har ett ärofullt förflutet, som de nu tar avstånd från. Men det är inte heller äran som Centerpartiet har satt högst, det är resultaten. Men om detta idéprogram är ett tecken på att vi fått ett helt nytt Centerparti har något viktigt i svensk politik gått förlorat. Politiken har mått bra av ett pragmatiskt Centerparti.