Ledare Sydöstran

Internationell kvinnodag behövs

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

Behövs internationella kvinnodagen, 8 mars? Svaret är ja. Det behövs en dag varje år som sätter jämställdheten mellan könen högst på dagordningen. Så länge det finns orättvisor som utgår från kön finns det anledning att ha en internationell kvinnodag.

Alla tjänar på mer jämlika och jämställda samhällen. Det finns ett klart samband mellan jämlikhet och jämställdhet. Mer jämlika och jämställda samhällen är bättre samhällen att leva i. Underordning och diskriminering av människor hämmar utveckling. Ensam är inte stark. Tillsammans blir människor starkare.
Internationella kvinnodagen provocerar reaktionära krafter. Så var det i början av förra seklet när kvinnor helt saknade medborgerliga rättigheter. Det är mindre än hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Kvinnors ställning har sedan dess stärkts. Likväl finns könsorättvisor kvar. Kvinnor har i jämförelse med män lägre lön. Kvinnor jobbar mer oönskad deltid än män. Kvinnor har som grupp mindre makt jämfört med män. De flesta makthavare i politik och näringsliv är män. Kvinnor har högre sjukfrånvaro jämfört med män. Det visar statistik från Försäkringskassan.
Idag på Internationella kvinnodagen sprider flera organisationer budskapet att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15.51. Skillnad i lön mellan kvinnor och män 2010 var 14,3 procent. Det är Sveriges kvinnolobby (SKL) som tagit fram siffrorna. Det är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen. LO driver krav på kvinnopotter för att jämna ut könsskillnader i lön. Det är ett krav från vänster.
Från höger driver Centerkvinnor krav på mer kvinnligt ägande av företag. Moderatkvinnorna tycker att fler jobbskatteavdrag ökar jämställdheten. Det borgerliga Sverige ser med skepsis på Internationella kvinnodagen. I veckan skrev Pernilla Gunther, KD:s jämställdhetspolitiska talesperson i Expressen att Internationella kvinnodagen borde skrotas. Många gånger har borgerligheten försökt få bort 1 maj. Det kommer aldrig att lyckas. Vi behöver våra politiska dagar för att manifestera mot klyftor mellan klasser och kön. Att Internationella kvinnodagen stör delar av borgerligheten är uppenbart. Det är trist att Liberala kvinnor inte tycker någonting om dagens datum. Socialliberalismen och därmed borgerliga feminismen dog i det moderatdominerade alliansblocket.