Ledare Sydöstran

Ledarskap saknas i Malmö mot judehat

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

Tidningen Sydsvenskan i Skåne berättar att anmälningar om hatbrott mot judar ökar i Malmö. Varför de ökar efter alla deklarationer och uttalanden mot antisemitismen är det ingen som lyckas förklara. Varför detta hat i rikets tredje största stad?

Den ökade intoleransen i samhället är huvudförklaringen. Intoleransen är ett samhällsproblem och går inte att inordna i en höger-vänsterskala.
Ökade klyftor och hög arbetslöshet räcker inte flör att förstå det ökade hatet. Här gör den svenska vänstern och socialdemokratin det för lätt för sig. Hat och intolerans borde ha försvunnit efter 1945. Men det verkar som hatet mot judar endast tog en paus.
Tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu fällde ett antal olyckliga uttalanden om judehat kopplat till den israeliska regeringens politik mot palestinierna. Alla demokratiska politiker måste kunna bekämpa och kritisera både antisemitism och israeliska regeringars ockupations- och bosättningspolitik.
Socialdemokratin styr Malmö och är den ledande politiska kraften i kommunen. Vad som saknas är ett tydligt ledarskap för ökad tolerans i samhället. Det blir mest plakatpolitik, möten i judiska församlingen med mera. Det saknas en bred mobilisering över block- och partigränser mot hatet mot både judar och muslimer.
I Karlskrona 2002 mobiliserade den dåtida s-ledningen i kommunen med kommunalråden Björn Fries och Mats Johanson tillsamman med centerledaren Mats Lindbom mot nazisternas ökade aktiviteter. De nazistiska judehatarna ställde upp i kommunvalet i Karlskrona.
Hela det karlskronitiska samhällslivet gick ut på gator och torg en vacker kväll i augusti 2002. Anna Lindh, S och Chris Heister, M, gick tillsammans med idrottsorganisationer, kyrkor, fackföreningar, judar och vanliga karlskronabor för att stoppa nazisternas försök att ta plats i fullmäktige.
En liknande mobilisering borde ske i Malmö så här på tröskeln till valrörelsen 2014. Men det förutsätter att någon tar ledarskapet i den mobiliseringen. Annars kommer intoleransen och hatet mot judar och muslimer att fortsätta växa.
Sydsvenskan noterar att inte ett enda anmält hatbrott mot judar har lett till fällande dom. Det är oroande. Även anmälningar om hatbrott mot hbtq-personer har ökat i Malmö. Där intoleransen är som störst i Sverige har Sverigedemokraternas sina starkaste fästen.