Ledare Sydöstran

Mer hockey i rörelsen

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Hans Bülow


Det var en ovanligt självkritisk avgående s-ledare i Blekinge som gjorde sitt bokslut i Ronneby i lördags. Mats Johansson strök inte de 212 ombuden medhårs. Han har lett socialdemokratin i Karlskrona och Blekinge i medgång och motgång i decennier.

När han analyserade partiets motgångar var det ett parti som var kvar i 1900-talets sätt att arbeta och mötas. Mats Johanson väckte frågor men lämnade ofta frågorna öppna för ombuden.
Fortfarande lever vi kvar i verkningarna av den nyliberala vågen som svepte fram med nyligen avlidne Margret Thatcher. Reinfeldt och Borg är dagens ideologiska arvtagare till henne. Reinfeldt/Borg har vunnit två val i rad.
De är smartare än Thatcher i förpackningen av nyliberalismen. De snor ohämmat arbetarrörelsens honnörsbegrepp som arbetslinje och arbetarpartiet. Mats Johansons sista tal som s-ledare i Blekinge hade förtjänat en egen debatt under s-distriktskongressen. Det nyliberala språkbruket har bitit sig fast.
Socialdemokratin har under tiden tappat problemformuleringsprivilegiet. Det måste återerövras. Mats Johansson konstaterade att väljarna inte tycker partiet är modernt längre. De socialdemokratiska grundvärderingarna är moderna för att inte säga tidlösa. Men så uppfattar inte väljarna det.
Mats Johansson, klubbdirektören i KHL har sista året före sin avgång sett arbetarrörelsen mest utifrån. Han ser en folkrörelse som behöver folk i rörelse. Med stadigt tapp av medlemmar blir det varken folk eller rörelse till slut. Mats Johanson besökte för några år sedan 55 arbetarkommuner i sitt uppdrag som samordnare av s-politiken mot Sverigedemokraterna. Alla arbetarkommuner är väldigt lika.
Den avgående s-distriktsledaren slog fast att "vi behöver mindre snack och mer hockey i arbetarrörelsen". Kort sagt fler människor som blir medlemmar. Hela partiväsendet tyngs av sin brist på attraktivitet. Inte minst märktes det i samband med affären Omar Mustafa i Stockholm.
Hur locka nya och unga människor med skiftande bakgrund in i partipolitiken? Twitter, bloggar och facebook löser inte problemen. Det räcker inte att tävla i den "politiska boxen" för att nå fler och fånga in fler till partiet. Mats Johansson tal förtjänar diskussioner. Det fanns inte tid i lördags bland mycket annat. Helene Björklund och andra i den nyvalda styrelsen har stora frågor att debattera i framtiden.