Ledare Sydöstran

Stoppa ungdomsexport från Blekinge

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

Blekinges största arbetsgivare, Karlskrona kommun tar ansvar för att pressa tillbaka rekordarbetslösheten bland ungdomar. Blekinge har den högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Tidigare i vinter har landstinget som den näst störste arbetsgivaren i länet börjat anställa arbetslösa ungdomar.

Det är ett projekt som går under namnet "100 nya möjligheter." Jeanette Andreasson-Sjödin , förste vice ordförande i landstingsstyrelsen, S, uppmanade för några veckor sedan fler arbetsgivare i länet att erbjuda praktikplats och jobb åt ungdomarna.
Samma uppmaning hördes igår från kommunalråden Mats Lindbom, C och Börje Dovstad, FP, i kommunstyrelsen i Karlskrona. Ett motsvarande projekt för jobb och praktikplatser för unga drar nu igång i örlogsstaden. Idag fredag träffar kommunalråden företrädare för näringslivet för att diskutera företagens vilja att erbjuda platser åt ungdomarna.
Mats Lindbom, C, hoppas på totalt 800 platser till arbetslösa ungdomar på olika arbetsplatser i Karlskrona. Det är bra att sikta högt och sätta press på alla arbetsgivare. Det är olyckligt om Blekinge löser problemet genom ungdomsexport till Norge. Det kan aldrig vara den optimala lösningen.
Med tanke på det vanskliga parlamentariska läget i Karlskrona kommun med en fempartikoalition i minoritetsställning hade det varit bra om oppositionsrådet Patrik Hansson, S, varit med vid fototillfället igår eftermiddag när ungdomssatsningen presenterades. Signalvärdet ska inte underskattas. Politisk enighet över blockgränsen ger tyngd åt kraven på näringslivet.
När det är lågkonjunktur och massarbetslöshet är det de offentliga arbetsgivarna som går före för att ge arbetslösa ungdomar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Efter att jobbpakten sprack mellan regeringen och de centrala parterna ökar kommunernas och landstingens betydelse i jobbpolitiken. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på samverkan mellan Arbetsförmedling, politiken och parterna.
Sverige som en högt utvecklad industrination måste kunna bättre. Unga människor ska inte gå sysslolösa mer än högst ett halvår. Unga människor som vänder på dygnet, tappar självförtroende och passiviseras riskerar att skadas för livet. Det förstör inte bara ungdomarna. Det underminerar också förtroendet för demokratin.