Ledare Sydöstran

TCO vågar gå före

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Irene Wennemo


I förra veckan presenterade TCO en skiss på hur de anser att framtidens arbetslöshetsförsäkring ska se ut. Tidigare har kritiken från facklig sida mest riktat in sig på de differentierade avgifterna och det låga taket i försäkringen. Det senare innebär att allt färre, och i princip inga tjänstemän, får 80 procent i ersättning om de blir arbetslösa.

Med tanke på att allt fler, även inflytelserika nationalekonomer, börjar hålla med i denna kritik skulle det vara lätt att bara hålla fast vid sin gamla position. Men det TCO har gjort är något mer intressant. De har inte ställt förbättringar som skulle gynna de egna medlemmarna, högre tak och lägre avgifter, mot förbättringar som gynnar de med en svag förankring på arbetsmarknaden.
De har istället vågat sig på att föreslå förbättringar också för de med en svag förankring på arbetsmarknaden. Under lång tid har kvalifikationsvillkoren för arbetslöshetsförsäkringen successivt blivit allt tuffare. Allt mer arbete krävs för att få rätt till ersättning. Samtidigt har lägstnivåerna i ersättningen urholkats. Det har inneburit att allt fler, vars enda problem är arbetslöshet, har försörjningsstöd från kommunen.
Det innebär flera problem. Om du får ett kortare påhugg, minskar försörjningsstödet med samma summa. Det är ingen idé att försöka lägga undan pengar, eftersom besparingar innebär att du inte får ersättning. Att äga en bil, vilket i många delar av Sverige är nödvändigt för att kunna ta sig till jobbet, är inte möjligt. För många innebär försörjningsstöd att de låses in i fattigdom.
Antalet unga som varken arbetar eller studerar och inte heller får någon ersättning ökar. De flesta bor antagligen kvar hemma. Mer piska i politiken, som krav på att de börja studera eller delta i någon insats, kommer inte fungera så länge inte deras föräldrar kräver samma sak. Och dessa föräldrar kanske anser att det finns legitima skäl att ställa andra krav.
Om det ska skapas en samsyn kring hur stödet vid arbetslöshet ska se ut behöver alla olika typer av problem vid arbetslöshet hanteras. Skyddet vid arbetslöshet har dragits isär. De med låg risk för arbetslöshet har sammantaget ändå klarat sig hygglig. Ju större risken är att bli arbetslös desto sämre skydd. TCO lyckades med sitt förslag att göra ett seriöst försök att bryta trenden mot en isärbrytning av arbetsmarknadspolitiken. Hoppas fler anammar en sådan inriktning.