Ledare Sydöstran

Uteslut SD:are ur facket

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Magnus Manhammar


För en tid sedan fick sverigedemokraten Fredrik Lantz från Motala reda på att han riskerar att uteslutas ur facket. Han är medlem i fackföreningen Transport och skälet till uteslutningen är att han är förtroendevald i ett parti som i grunden bekämpar allt som fackföreningar står för.

Fredrik Lantz, som är ordförande för Sverigedemokraterna i Motala, menar i en intervju i lokaltidningen att fackets agerande både är en form av åsiktsregistrering och ett hot mot demokratin. Fredrik verkar uppenbarligen ha varit medlem i en förening utan att ha en aning om vad föreningen står för eller handlar om.
Att gå med i ett fackförbund är inte som att köpa ett telefonabonnemang. Ett medlemskap i ett fackförbund är ett ställningstagande för att försvara medlemmarnas och löntagarnas intressen. I Transports stadgar står det klart och tydligt att facket värnar alla medlemmars intressen. Detta gäller oavsett bakgrund, religion eller kön.
Sverigedemokraterna som parti ägnar mycket energi åt att driva hetskampanjer mot muslimer med målet att få alla svenskar med muslimsk bakgrund att antingen lämna landet eller ta avstånd från islam. Ledande sverigedemokrater hävdar, med stöd i sitt nya partiprogram, att svenskar med muslimsk bakgrund inte tillhör den svenska nationen.
Detta är en djupt rasistisk syn och bör i sig vara skäl nog att utesluta sverigedemokrater från allt från fackföreningen till frimärkssamlarklubben. När Transport bestämmer sig för att utesluta förtroendevalda sverigedemokrater handlar det i verkligheten om att försvara sina egna medlemmar med muslimsk bakgrund från förföljelse.
Det är extra lustigt att SD inte förstår Transports skäl till uteslutningarna eftersom SD själva är det svenska parti som uteslutit flest medlemmar för att de inte ställt upp på partiets idéer. Att Transport utesluter sverigedemokrater är egentligen inte konstigare än att SD utesluter medlemmar som inte delar partiets idéer.
Den svenska föreningsfriheten är grundlagsstadgad och ger alla medborgare rätt att bilda och tillhöra föreningar. Det finns dock inget i lagen som säger att det går att tillhöra vilken förening som helst på vilka grunder som helst. Det är upp till föreningarna själva att avgöra. Det gäller för såväl fackliga som politiska föreningar.