200 personer skadas varje dag efter fall

Ledare Artikeln publicerades

Först när en känd person drabbats av olyckan väcks frågan på allvar. Varför händer så många fallolyckor i hemmet och går de att förebygga? Olyckor som i flera fall slutar så olyckligt att människan avlider.

Med åldern ökar risken att ramla och skada sig. Fallolyckor bland äldre orsakar varje år fyra gånger så många dödsfall jämfört med antalet som dör i trafiken.

Över 100 000 personer om året söker akut vård för att de ramlat och skadat sig. De flesta är över 65 år. Dessa olyckor orsakar mänskligt lidande och kostar i vård nio miljarder kronor varje år.

Det blir eftervård och rehabilitering, många som faller blir liggande länge och kommer aldrig riktigt på benen igen. De kan behöva äldreomsorg resten av livet. Fyra äldre människor dör varje dag som följd av fallskador.

Fallolyckorna har ökat, men de går att förhindra. Det satsas mycket pengar på att förebygga bränder och trafikolyckor, men mer kan göras för att få stopp på alla onödiga fallolyckor. I flera länder i Europa finns lagar om förebyggande åtgärder. Äldres problem måste tas på allvar.

I veckan var det den internationella äldredagen och då startade Socialstyrelsen kampanjen ”Balansera mera” som ska sprida information om hur man ska kunna förhindra fallolyckor i vardagen. Det är tips och råd om vad man kan göra för att minska risken och om hjälpmedel som finns för att livet ska bli tryggare och säkrare.

Bra belysning är viktigt. Äldre behöver tre gånger starkare ljusstyrka än yngre. Stadiga skor på fötterna och ha säkra halkskydd i badkar och under mattor. Inga sladdar på golvet eller annat som är i vägen och är lätt att snubbla på.

Det är också viktigt att motionera och äta näringsrik mat för att skelettet inte ska bli skört. Balansen försämras men går att träna upp med gymnastik.

Till sist… skadar sig fler kvinnor men det är fler män som avlider på grund av fallolyckor.