Aktivism stärker demokratin

Ledare Artikeln publicerades
I lördags möttes 400 sölvesborgare på torget för att protestera mot SD-styrets politik. Foto: Jörgen Klinthage
I lördags möttes 400 sölvesborgare på torget för att protestera mot SD-styrets politik. Foto: Jörgen Klinthage

Det var på 60-talet och under vänstervågen som ungdomar syntes alltmer på gator och torg. De protesterade mot krig och orättvisor i världen. Själv sålde jag Vietnambulletinen utanför Domus i Älmhult på 70-talet.

Många ungdomar, inte alla, protesterade mot USA:s krig i Sydostasien. Det gjorde också ungdomar i USA. Opinionsbildningen spreds på gator och torg.

Arbetarrörelsen banade väg för fredliga protester med förstamajdemonstrationerna. Rörelsen splittrades med två partier 1917, Socialdemokraterna och Kommunisterna.

Borgerligheten var länge motståndare till vad man kallade för ”gatans parlament”. Man ogillade gapiga aktivister.

Men utvecklingen ledde fram till fler folkrörelser bredvid partiväsendet. Vi hade en antiatombombsrörelse på 50-talet.

Med Vietnamrörelsen kom också solidaritetsrörelser med olika antiimperialistiska och antirasistiska befrielserörelser i tredje världen.

Ett nytt parti bildades ur miljörörelsen, Miljöpartiet. På den borgerliga sidan fanns frikyrkorörelsen som ledde till att KD bildades. Centern har rötterna i bonderörelsen. Liberalerna ser sig själva som ett idéparti. Moderaterna kallades till 1969 för Högerpartiet. Partiet har sina rötter i ett lösare nätverk av konservativa grupperingar.

Fortfarande i vår tid går människor ut på gator och torg för att manifestera och protestera. På nyhetsplats i Sydöstran publicerades på tisdagen en artikel om upprorets höst i Blekinge. Skribenten Anders Nilsson konstaterade att demonstrationer och manifestationer blivit ett vanligt inslag på våra gator och torg i länet denna höst.

”Det finns fortfarande en tilltro till att våra folkvalda politiker ska lyssna och påverkas. Det är ett styrkebesked för vårt parlamentariska system.”

I lördags samlades 400 människor i Sölvesborg för att protestera mot de förenade högerpartiernas politik i SD-styret. I Ronneby arrangerades nyligen ett protesttåg mot nedläggning av kulturskolan. I Karlskrona arrangerades nyligen en klimatprotest i likhet med klimatprotester över hela världen i Greta Thunbergs anda. I Karlshamn protesterade människor mot neddragningar i skolan.

Med andra ord är både unga och gamla aktivister ute i offentligheten för att bilda opinion. Allt går fredligt till och demonstranterna riktar protesterna till de folkvalda. Det finns fortfarande en tilltro till att våra folkvalda politiker ska lyssna och påverkas. Det är ett styrkebesked för vårt parlamentariska system.

Internet har betytt en revolution i vår demokrati. Men det finns också en mörk baksida. Människor hotas och hatas på nätet. Nättroll skrämmer människor till tystnad.

Då är det bättre att söka sig till torgen med likasinnade för att driva sina krav. Det är alltid när människor möts fysiskt som det blir kraft i kraven. Protesterna kan börja på Facebook men det är ute på gator och torg de får riktigt genomslag.

Aktivismen lever och vitaliserar demokratin.