Den ryska björnen är redan vaken

Ledare Artikeln publicerades

Sverige genomför 11-29 september den största försvarsövningen på 20 år, Aurora 17. Sverige ställer upp med 19.000 män och kvinnor. I övningen deltar också de nordiska länderna, Estland, Litauen, Frankrike och USA. Sammanlagt cirka 2000 man.

USA står för tre fjärdedelar av de inbjuda, och amerikanerna har den mest avancerade materielen. De ska utgöra en kvalificerad sparringpartner åt den svenska militären, men också ge värdlandet möjlighet att öva på materiel som vi har ont om, t ex luftvärn.

Är det inte onödigt att väcka den Ryska björnen med en övning av det här slaget? Svaret är att den redan är vaken. Och vad som hänt med Krim och i östra Ukraina och tidigare i Georgien, kan också hända i Baltikum, vars rysktalande befolkning Kreml anser sig behöva ”beskydda”, om inte rentav ansluta till moderlandet.

Europeiska länder har i allmänhet rustat ner och skulle inte drömma om att angripa Ryssland, och USA under Trump sänder högst motvilligt militärer till Europa. När Aurora 17 är över, åker de amerikanska förbanden hem. De baltiska länderna är svagt rustade och saknar militärt ”djup”. Hjälpen måste komma från väster, och det kvickt, i händelse av ryskt angrepp.

Sverige har utökat det militära samarbetet med de nordiska länderna, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Men också med Nato och USA. Utan att gå med i Nato. Det är ingen lätt balansgång, men försvarsminister Hultqvist har följt försiktighetsprincipen att inte lägga alla ägg i en korg.

Sverige fortsätter arbetet för fred och nedrustning. Vi sitter i säkerhetsrådet , vi har den enda öppna västambassaden i Nordkoreas huvudstad, vi har i 65 år haft observatörer vid stilleståndslinjen i Panmunjom, och lär vara efterfrågade rådgivare i kärnvapenkrisen.

Det stärker oss i både Washington och Moskva, och därmed också i den nationella säkerhetspolitiken.