Hårda tag av Eliasson

Ledare Artikeln publicerades
Rikspolischef Dan Eliasson vill låsa in fler unga kriminella. Här står han vid polishuset i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Rikspolischef Dan Eliasson vill låsa in fler unga kriminella. Här står han vid polishuset i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Det öser in pengar till svensk polis från regeringen och skattebetalarna. Svenska folket har rätt att förvänta sig att pengarna gör polisen effektivare. Rikspolischefen Dan Eliasson lovar att så ska ske.

Hans omorganisation blev ingen succé. Det har inte minst medborgarna i Ronneby fått erfara. Om de borgerliga kommer till makten efter valet om tio månader blir Eliasson sparkad. Om en avgång gör polisen mer effektiv är inte sannolikt. Ineffektiviteten och resursbristen har funnits i många år.

Oron växer att polisen tappat greppet över utvecklingen i landets 61 utsatt områden (inget sådant område finns i Blekinge). Den nya polisorganisationen har mest skadat polisarbetet i Ronneby.

Kriminaliteten har blivit grövre i Sverige. Ungdomar som växer upp i trygga förhållanden med bra skolresultat blir sällan kriminella. De får jobb och bildar familj. Ungdomar som kommer från sämre hemförhållanden och med dåliga skolresultat (eller snarare obefintliga) riskerar att hamna i kriminella gäng. Så har det alltid varit - men nu är det fler kriminella med allt tyngre vapen i sina händer.

Rikspolischefen Dan Eliasson och Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef publicerade på torsdagen en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken; " Lås in fler unga kriminella". Det är klarspråk. Högsta polisledningen konstaterar att polisen haft några tunga år bakom sig med gängskjutningar, för få poliser och en växande laglöshet i förorterna.

Eliasson konstaterar att utvecklingen nu börjar vända till det bättre. Skulle inte polisen vända trenden under 2018 kommer de båda högsta polischeferna att bytas ut oavsett vilken regering som tillträder efter valet. Att polisledningen inte nämner den olycksaliga omorganisationen av polisen i sin debattartikel är anmärkningsvärt. Självkritik hade inte skadat.

Eliasson efterlyser hårdare tag mot grovt kriminella ungdomar. Dessutom tycker han att poliser i de värst utsatta områdena ska få mer i lön än poliser i andra områden.

Det borde välkomnas av polisfacket. Men polisförbundets ordförande i Älvsborg, Sven Gardell säger till Borås Tidning att förslaget är problematiskt. Det gäller att fördela lönepåslagen så att de inte uppfattas som orättvisa. Polisens stora problem är att de är för få, de har halkat efter i lön de senaste tio åren och det är färre kvalificerade som söker sig till polisen, samtidigt som många lämnar polisen.

Att lösa poliskrisen kommer att ta tid. Under tiden pekar Eliason på en förbättring av läget i två av 61 utsatta områden; Araby i Växjö och Vivalla i Örebro. Det krävs mer än ett trendbrott i två utsatta områden av 61. Dan Eliasson borde sätta upp en nollvision och visa hur polisen ska nå det målet inom X antal år.