Hyrläkarstopp är inte bara ekonomi

Ledare Artikeln publicerades

I veckan så beslutade Landstingsfullmäktige om ett antal åtgärder för att komma till rätta med ökade kostnader för Landstinget Blekinge.

Hyrpersonal är en av de stora anledningarna till att pengarna inte räcker till och man tog ett enigt beslut att minska utgifterna med 60 miljoner för hyrpersonal under 2018.

När man lyssnar på debatten så är det lätt att tro att ekonomi är det enda argumentet för att minska på och göra sig oberoende av inhyrd personal. För vården i Sverige är merkostnaden fyra miljarder varje år. Pengar som skulle ha gjort en enorm nytta för medborgarnas hälsa och en bister sanning är att vi hade kunnat rädda flerliv om vi hade kunnat anställa vårdpersonal istället för att betala dyra pengar till hyrläkarbolag. Men det finns många fler argument för att vi ska göra oss oberoende.

För att vår egen personal ska fungera och göra ett bra arbete så krävs det kontinuitet och sammansvetsade arbetsgrupper. Ny personal varje vecka dränerar energi och mycket tid spills på ständiga upplärningar och genomgångar av rutiner och gruppdynamik. Kompetensöverföring och samarbetet på arbetsplatsen blir lidande när omsättningen av personal är för stor.

Patienter vill träffa kända ansikten när de besöker vården. Det skapar trygghet och blir en bättre vård om personerna du möter känner till din situation och vet vilka behov du har. Patientsäkerheten ökar när vårdpersonalen är väl insatta i behandlingsrutiner och känner verksamheten väl.

Att minska hyrläkarberoendet betyder att man måste bryta en långvarig negativ spiral. Tre tidigare nationella försök har misslyckats, men sjukvården i Sverige har inget val om man vill erbjuda en säker vård och ha resurser till att möta medborgarnas behov och förväntningar på vården.

Det finns vårdpersonal. De ska bara erbjudas bra anställningar i våra landsting istället för lukrativa hyrkontrakt. Blekinge kan klara det om vi står enade.