I armkrok för budgetsanering i landstinget

Ledare Artikeln publicerades

På måndagen kallades landstingsstyrelsen till ett extra möte. Det var återigen dags att dra åt svångremmen. Budgeten sprack för 2017 med preliminärt 77 miljoner kronor.

Prognosen för i år ser också bekymmersam ut. Den pekar på 69 miljoner i underskott. Sedan i december har landstingsledningen jobbat för att vända minus till plus i år.

Spruckna budget har hänt förut och det händer i många landsting i landet. Sjukvården kan bli valrörelsens mest heta valfråga jämte migrationsfrågan.

Det blev ingen större debatt på det extra inkallade krismötet i landstingsstyrelsen. Den debatten kommer senare när landstingsfullmäktige samlas. Partierna beslöt i enighet över blockgränsen att sjösätta ett åtgärdspaket för att få ned landstingets kostnader.

Det är bra att landstingsrådet Kalle Sandström, S och oppositionsrådet Alexander Wendt, M, går i armkrok med varandra för att få balans. Medborgarna ska inte behöva oro sig för att patientsäkerheten äventyras. Orsaken till underskotten är som förut dyra hyrläkare och dryga kostnader för läkemedel.

Om det går att få ned de höga kostnaderna för köpt vård återstår att se. Att det måste bli en inbromsning är nödvändigt. Landstingsstyrelsen beslöt också att alla nämnder ska gå upp i stabsläge. Det byter att en grupp av analytiker dagligen ska hålla koll på kostnadsutvecklingen.

Parallellt med dessa åtgärder kommer det löpa en valrörelse i år. Väljarna i Blekinge förväntar sig att politikerna över blockgränsen tar ett gemensamt ansvar för den ekonomiska styrningen. De olika partikonstellationerna, de rödgröna partierna och allianspartierna, har så här långt visat prov på gott ledarskap.

Men det finns alltid en risk att valfebern sprider sig och löften ställs ut som i det kortare perspektivet är svåra att uppfylla. De styrande politikerna och oppositionspolitikerna måste berätta hur de vill styra landstinget för att slippa återkommande budgetöverskridanden.