Julen exponerar orättvisor

Ledare Artikeln publicerades
Foto: Gorm Kallestad

Julen och dess tillhörande kommers tar fram människans bästa och sämsta sidor. Årets julhandel förväntas att slå alla tiders rekord och handeln ser fram emot en köpfest som aldrig tidigare har skådats. Hushållen är köpstarka, det råder en stor ekonomisk optimism och december spås att bli kronan på verket på ett ekonomiskt gott 2017.

Samtidigt så lever 12 procent av Sveriges barn i fattigdom. Välgörenhetsorganisationer tar emot desperata nödrop ifrån familjer som inte har råd att följa med i köpfesten eller som inte har råd att sätt mat på bordet överhuvudtaget. Ingen tid svider lika mycket för en familj som lever i fattigdom som julen. Den exponerar orättvisorna på ett brutalt sätt.

Vi smyckar och handlar allt mer till våra bostäder. Inredning blir allt mer populärt och möbelbranschen har en tillväxt på 5 procent 2017. Shoppingen till våra hem har blivit ett tillväxtlokomotiv för Sveriges ekonomi. Låga räntor och möjligheten att använda bostaden som investeringsobjekt driver på handeln. Vi köper allt mer exklusiva varor och det är en indikator på att det råder goda tider.

Samtidigt så har Sverige 33 250 personer som är hemlösa. Av dem är 24 000 barn. Arbetslöshet, konkurser, skilsmässor, missbruk och mental sjukdom är de vanligaste skälen till hemlöshet. Det är människor som befinner sig i en utsatt position och är beroende av samhällets stöd för att kunna få en bostad och ett värdigt liv. De är utestängda ifrån den vanliga bostadsmarknaden som blir allt tuffare.

Vi lever i en tid av överflöd men den kommer långt ifrån alla till del. Vi kan inte lämna in handduken och lita till välgörenhet för att lösa situationen med fattigdom. Det krävs en politik som utjämnar klyftorna och gör det möjligt för människor att klara sig när motgångarna i livet blir för tuffa. De grova maskorna i vårt skyddsnät måste täppas till. Ekonomin är tillräckligt stor för att innefatta alla med vi måste fördela mer. Julhandeln visar att vi har råd med det.