Målet är att göra Kvinnojouren obehövlig

Ledare Artikeln publicerades

Under veckan som gick blev det offentligt att jag är en av Kvinnojouren i Karlskronas ambassadörer. Det är med stolthet jag tar detta viktiga uppdrag.

Ingeting är lika viktigt för mig som att arbeta för att ingen kvinna i framtiden ska behöva hamna i famnen på kvinnojouren. Inte för att den famnen skulle vara dålig, tvärtom.

Men att den trygga famn som kvinnojouren innebär ska behövas i ett någorlunda jämställt land år 2017 är ett misslyckande. Det kanske kan låta aningen anmärkningsvärt att man först tackar ja till att bli ambassadör för en organisation och sedan meddelar att syftet med ambassadörskapet är att arbeta för att jouren ej ska vara behövlig.

Självklart är det viktigt att på kort sikt arbeta för att stärka kvinnojouren. Att lyfta och uppmärksamma det viktiga arbete som jouren gör. Men på lång sikt måste målet vara att göra kvinnojouren överflödig.

Visionen måste vara att det i framtiden inte ska behöva finnas någon kvinna som tvingas fly för sitt liv och desperat be om hjälp hos en kvinnojour.

Jag skulle helst se att kvinnojouren inte behövdes alls – men nu gör den det och då är det min skyldighet att stötta både jouren och alla de kvinnor som får hjälp och stöd genom den.

Jag är övertygad om det viktigaste för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är att aktivt jobba för ett jämställt samhälle. Det räcker inte att säga nej till våld, det krävs också preventivt arbete och handling för att få slut på problemet. Och det krävs att vi orkar göra det jobbet på samhällets alla olika plan, i familjen, i vänskapsrelationer, på arbetsplatser och i det offentliga samtalet.

Den grundläggande anledningen till att kvinnojouren och det arbete de utför behövs beror på att vi lever i ett patriarkalt samhälle där män fortfarande är överordnade kvinnor. Det går mitt samhällsengagemang ut på. Att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck.