Som om deltid bara handlade om valfrihet

Ledare Artikeln publicerades

Senaste nytt på kvinnor-lugna-ner-er-fronten är att deltidsarbete inte blir en ekonomisk katastrof. Men det underförstådda här, är lika förrädiskt som snömos.

Enligt statistik från 2016 var 83 procent nöjda med sin deltidsarbetstid. 37 % av alla sysselsatta kvinnor jobbade deltid, för män var siffran 15. Även i gruppen undersysselsatta var kvinnorna i majoritet med sina 69 %.

Antalet deltidsarbetande kvinnor var fler än antalet män och i antal valde fler kvinnor deltid. Men betyder det att kvinnor faktiskt är mer nöjda med sitt val, och att dom väljer deltid. Kan flertalet kvinnor över huvud taget välja och kan det ens kallas ett val - antingen utsliten eller inte riktigt så sliten.

Att kvinnor fortfarande finns mest i omsorgsindustrin och männen ännu inte jobbar där visar kanske snarare att inget hänt. Män får och kan välja. Kvinnor kan fortfarande inte. Deltid hänger faktiskt inte bara ihop med person eller situation utan också med normer. Och valfrihet är inte allom givet, oavsett om vi pratar elbolag eller arbetsgivare.

Välja, är också ett väldigt laddat ord. Och ska nog inte användas hur som helst. Att glatt tuta ut att varken pensionen eller ekonomin behöver bli en katastrof blir bara urbota dumt, och ugglorna samlas i mossen. För även om siffror kan tala för det, är även ekonomi och katastrof också individuellt betingat.

Och skrivbordskartor är sällan verkligheter. Om deltid ska vara lika med undersysselsatt utifrån en omöjlig norm. Om kvinnor ska jobba i en underbetald industri och män inte. Om utsliten eller mindre utsliten är valet, och tolkas som väljer. Då blir inte heller pensionen särskilt rättvis eller mindre katastrofal.

Om vi istället verkligen räknar på siffror. Då blir 6 timmars arbetsdag eller liknande kort arbetsvecka både eftersträvansvärt och ekonomiskt riktigt. Och en bra norm, som i normalt. Som i t ex Sundsvall, där ännu fler nu både jobbar och har mer tid för liv. Och ingen pratar om ekonomisk katastrof, inte heller för pensionen.