Svåra politiska beslut väntar

Ledare Artikeln publicerades

 

Valrörelse väntar i landstinget. Så här det såg ut i valrörelsen 2014 när Alexander Wendt, M och Kalle Sandström, S frågades ut av Sydöstrans Ebba Blume.
Foto: Mattias Mattisson
Valrörelse väntar i landstinget. Så här det såg ut i valrörelsen 2014 när Alexander Wendt, M och Kalle Sandström, S frågades ut av Sydöstrans Ebba Blume.

 

Nej det är inte kaos och kris landstinget. Men det är allvarliga bekymmer med att hålla budgeten. På måndagen samlades landstingsfullmäktige till sitt första möte detta valår. Tidigare i förra veckan blev partierna överens i landstingsstyrelsen att få en budget i balans. Ett åtgärdspaket klubbades.

Det ligger i allas intresse att få ned de stora kostnadsökningarna för att ta in hyrd personal - mest läkare. De kostnaderna måste ned - men hur? Den frågan återstår att besvara.

Den borgerliga Alliansen anar att en skattehöjning lurar efter valet i september. Fram till måndagens möte med landstingsfullmäktige fanns inga konkreta förslag för att få ned kostnaderna för hyrläkare, köpt vård utanför landstinget eller allt dyrare läkemedel. Ska någon vårdcentral läggas ned? Blir det längre vårdköer? Läggs vårdplatser ned?

Landstingsrådet Kalle Sandström, S, är överens med den borgerlige oppositionsledaren Alexander Wendt, M, att det finns inga quick fix för att få bort underskotten. Det är bra att det finns en samsyn om de bakomliggande orsakerna till alla budgetunderskott. Alla landsting kämpar med liknande problem som Blekinge gör. Regeringen Lövfen skickar ut stora belopp till kommunsektorn i form av höjda statsbidrag i år. Svensk ekonomi är stark.

Alexander Wendt, M, kom med en överraskning under sittande möte på måndagen. Borgerligheten är beredd att ta av det egna kapitalet för att skynda på omvandlingsprocessen. Det kan låta intressant men är inte okomplicerat.

Att ta av vad de skattepengar som samlats i ladorna under goda tider i något slags engångsbelopp är vanskligt. Pengarna behövs när det blir sämre tider. Landstinget står inför många pensionsavgångar.

Kalle Sandström, S, är ändå beredd att ta upp en diskussion med oppositionen om att ta ta av det egna kapitalet. Alexander Wendt vet också om problemen men väger in alternativet som är värre; skattehöjning eller hotad patientsäkerhet. Risken är också att landstinget kan bryta mot lagen. Politikerna står inför svåra beslut under valåret 2018. Alexander Wendt, M, har inte mer pengar än Kalle Sandström, S har.

Sannolikt kommer valrörelsen i landstinget domineras av de kraftigt ökade kostnaderna. Det är alltid den sittande styrande majoriteten som har det yttersta ansvaret för den ekonomiska styrningen. Men även oppositionen måste vara konstruktiv och konkret med sina alternativa förslag.

Flera rödgröna politiker reagerade under fullmäktigemötet mot en insändare i Sydöstran på måndagen. Den var undertecknad Lars Karlsson, Centerns gruppledare i landstinget och Ingrid Hermansson, Centerns gruppledare i Region Blekinge. I insändaren slår partiet fast att landstinget i Blekinge ska spara 60 miljoner genom längre köer i primärvården. Det är inte sant.

De centerpolitiker som skrivit insändaren fanns inte på plats vid landstingsmötet på måndagen. Centerpolitikern Malin Åman fick stå till svars för vad som påstods av partivännerna. Det blev inte mycket begripligare när hon försökte förklara Centerns linje. Det är risk att valrörelsen i landstingspolitiken blir både populistisk och obegriplig.