Sverige ska stå för en hållbar fred i världen

Ledare Artikeln publicerades

Vi står inför stora utmaningar i världen. Konflikter, ökade klyftor och klimatförändringar sätter käppar i hjulet på vägen till en hållbar fredsutveckling.

Därför är Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd oerhört viktig då vi ska vara med och sätta agendan för vad som bör prioriteras för att öka freden och den hållbara utvecklingen världen över.

Att vara invald i säkerhetsrådet ger Sverige en chans att påverka internationell fred och säkerhet. Vi har en historia av solidariskt handlande, exempelvis har Sverige påverkat EU:s bistånds- och fredsarbete ordentligt, vilket säger mycket om vikten av Sveriges roll i ett arbete för en ökad internationell fred och säkerhet.

Sverige bör under sin tid i säkerhetsrådet fokusera på att skapa utrymme för att stärka utbildningen bland utsatta grupper samt generationer som hamnar i kläm i krig och fattigdom.

Vi måste också erkänna att kvinnor och barn hamnar mest i kläm och därför är det vårt ansvar att se till att lyfta kvinnor och barn i den frågan. Vi ska hjälpa till i arbetet för att stärka utbildning för kvinnor och barn.

Sverige ska därför prioritera kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det ska ske genom att öka andelen av biståndet som riktas till projekt för flickors och kvinnors rätt till jämlik hälsa, utbildning och självbestämmande.

Satsning på utbildning är en strategi för att bygga långsiktig hållbar fred. Vi måste se till att FN:s bistånd ökar generellt och att världssamfundet lägger fokus på att alla barn som tvingas på flykt på grund av krig får den utbildning de har rätt till.

Detta gör att en generation inte går förlorad. Och det leder oss också till en säkrare värld i framtiden.

Vad Sverige framför allt måste göra är att ta fler initiativ för nedrustning och stärka det internationella arbetet för ickespridning. En politik präglad av mänsklig säkerhet ska vara vägledande i Sveriges arbete i säkerhetsrådet.