Transportöransvaret i EU måste tas bort

Ledare Artikeln publicerades

Flyg, bussar, tåg eller färjor väljer att inte ta ombord flyktingar för att risken för böter och kostnader uppkommer enligt något som kallas för transportöransvaret. Därför dör människor på flykt i Medelhavet.

Transportöransvaret innebär att transportörer som till exempel flyg, tåg, färjor eller bussbolag, har skyldighet att betala återresa samt eventuella kostnader som kan uppstå om en person, som kommit till destinationslandet saknar tillstånd för att komma in i landet. Det kan även vara så att transportören beläggs med böter.

Schengenkonventionen, som är en typ av lag man beslutat om inom EU, har ett direktiv som heter transportöransvaret. Ett direktiv innebär att medlemsländerna i EU är skyldiga att följa direktivet.

Schengenområdet är ett område i Europa, största delen av Europa, som har avsagt sina gränskontroller. Idag finns det 22 medlemsländer i detta så kallade Schengenområde.

Enligt FN:s flyktingkonvention ska transportöransvaret inte formellt påverka människor på flykt, men i och med att transportörer är skyldiga att stå för kostnaderna i de fall där deras passagerare skulle söka asyl och få avslag på asylansökan , så har transportörer valt att vägra transportera personer med icke giltiga id-kort eller visum.

Detta hindrar människor som söker asyl att ta sig in till Schengenområdet via normala transporter som tåg eller flyg. I praktiken hindrar alltså transportöransvaret människor som är på flykt att ta sig in till Europa på ett humant sätt.

Därför har människor istället valt att ta mycket osäkra vägar med osäkra transportmedel, alltså gummibåtar över medelhavet.