Triss i krispartier

Ledare Artikeln publicerades
Partiordförande Ebba Busch Thor talar när Kristdemokraterna håller riksting i Uppsala.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Partiordförande Ebba Busch Thor talar när Kristdemokraterna håller riksting i Uppsala.

Mätningen av väljarnas partisympatier från Statistiska centralbyrån, SCB, visade att tre partier är i kris: Kristdemokraterna, KD, Liberalerna, L, och Miljöpartiet, MP. De fick 3,1 procent, 4,2 och 3,8.

Krispartiet KD, ligger fastfruset på låg nivå. SCB-noteringen för ett halvår sedan var 3,2 procent, och för ett år sedan samma som nu. I valet 2014 fick KD 4,6 procent. Partiet har tappat var tredje väljare. Problemet för KD är att det inte har en tydlig profil, fråga eller väljargrupp. För 25 år sedan var vårdnadsbidraget partiets profilfråga.

I fjol försökte KD slå an en nationalistisk profil. Men det gav inte väljarutdelning. Det har heller inte partiets byte av ledare till Ebba Busch Thor gjort. Äldre kvinnor skulle kunna vara kärnväljargrupp för KD. Men trots att KD-stödet är över snittet där är det för lite.

KD har i valen fått en tredjedel av sina röster från moderater som stödröster. Men det var när M var större och båda satt i alliansregeringen. Även om KD är ett troget alliansparti är benägenheten att stödrösta på KD lägre bland moderater nu.

”MP fick bara 3,7 procent i Stockholms kommun i SCB. Det är under totalstödets 3,8. Att MP har tappat mest i främsta fästet är anmärkningsvärt.”

Bland opinionsbildare och mediechefer i riksmedier i Stockholm är det många som röstar på Liberalerna. Stockholms län och kommun är partiets främsta regioner av de åtta SCB delat in landet i. Det vill därför inte nå fram att L är ett krisparti. Medieliberalerna bor ju i huvudstaden. Det är där som L har högst stöd, med i Stockholms län (förutom kommunen) 6,4 procent och i kommunen 6,3.

I vissa delar av Sverige är L nästan utplånat. I Värmland, Dalarna, Gävleborg, Småland och Gotland är L-stödet under två procent. Det är tur för Liberalerna att det är kvinnlig rösträtt. Hade bara männen röstat hade Jan Björklunds parti åkt ur riksdagen med sina 3,9 procent bland manliga väljare. L:s stöd bland kvinnor är 4,6 procent.

L har lågt stöd trots att SCB:s mätning är gjord i november då L hade landsmöte och syntes mycket i medierna. L har backat med 0,8 procentenhet sedan maj. Det är till M som L har tappat mest, netto 0,5 procentenhet. Sedan valet har L tappat främst till C: 0,6 procentenhet.

Inför många väljare har L en otydlig profil jämfört med andra partier, bland annat i migrationspolitiken. M och nya ledaren Ulf Kristersson drar till sig de trendkänsliga allmänborgerliga väljarna.

I L-budgeten var borttagen värnskatt en stor post, drygt 6 miljarder kronor. Det gynnar höginkomsttagare, som främst är män. Försvarsvänligheten som L har kommer i skuggan när M åter blivit försvarsvänliga.

MP hamnade under riksdagens spärr. Partiet har fått göra uppoffringar i regeringsställning, även om framgångar också nåtts, exempelvis miljösatsningar. De har dock inte fått så stor uppmärksamhet.

SCB har åtta regioner i redovisningen av mätningen. En är Stockholms kommun. I riksdagsvalet 2014 var det bästa MP-valkretsen av 28, med 11,15 procent för MP (MP fick totalt 6,89 procent).