Trump provocerar världen

Ledare Artikeln publicerades
President Donald Trump.
Foto: Alex Brandon
President Donald Trump.

Det som brukar kallas det internationella samfundet, alltså länderna i världen och instanser som FN och EU, tycker att det är viktigt att bevara freden i Mellersta östern, alltså området där bland annat Israel ligger.

Och att i alla fall komma så nära att fred råder som möjligt. Därför brukar internationella aktörer försöka agera varsamt för att inte stöta sig med aktörerna i regionen eller för att inte alliera sig bara med en aktör och dess syn på läget.

Det kan medges att Sverige ofta, men inte alltid, visat stor förståelse för palestiniernas intressen och önskemål, inte minst då det är socialdemokratisk eller S-ledd regering. Men exempelvis S-statsministern Göran Persson var lyhörd för Israels ståndpunkter, även om även han hade förståelse för argument från palestinskt håll.

USA är ett land som är starkt allierat med USA och lyhört för Israels åsikter och säkerhetspolitiska intressen. Samtidigt har USA ansträngt sig för att inte vara alltför ensidigt på Israels linje i varenda detalj och alltid. Men det var under tidigare USA-presidenter.

USA:s president nu, Donald Trump, har nämligen beslutat att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och i linje med det flytta sitt lands ambassad dit, från Tel Aviv. Det är ett för freden och fredsprocessen olyckligt beslut som Trump har tagit. Med det har han slagit in på en väg av konfrontation för sitt land, den främsta stor- och supermakten.

”Det är ett för freden och fredsprocessen olyckligt beslut som Trump har tagit.”

Beslutet tillfredsställer en del av hans väljare på hemmaplan, främst den kristna högern. Framför allt går Trump den israeliska nuvarande högerregeringen till mötes, särskilt dess ledare och premiärminister Benjamin Netanyahu. Denne för en aggressiv politik mot sitt lands omgivning, med fortsatta ockupationer, illegala bosättningar på ockuperad mark och minimal eller ingen förståelse för omgivande länder och andra folk.

Med Trump i ledningen för sin främsta allierade känner Netanyahu och hans likasinnade, som tyvärr har regeringsmakten i Israel nu, sig stärkta att göra som de vill. Att visa hänsyn för palestinierna och en tvåstatslösning verkar inte vara något som är viktigt, varken för Netanyahu och hans regering eller för Trumps USA. Ja, man får börja kalla det Trumps USA eftersom det är han och hans ganska extrema politik som, trots att bara en minoritet i USA har valt honom, nu gäller som hela USA:s politik.

Det är upp till USA och dess folk att i val ändra på det. Men just nu är det Trumps extrema politik som är USAs politik, vilket gör USA extremt och odiplomatiskt på många områden, bland annat i många delar av utrikespolitiken.

Tidigare presidenter och administrationer (regeringar) har visat i alla fall en viss återhållsamhet gällande Israel och palestinierna, även om man i grunden stått på Israels sida för det mesta. Trump löper linan ut och ger det konfrontationsinriktade högernationalistiska styret i Israel sitt fulla stöd. Trumps USA provocerar nästan hela världen med det.