Vågar ingen göra om och göra rätt?

Ledare Artikeln publicerades

Ja, det är underligt tyst i frågan. Trots slutsatsen i expertrapporten. Och en mindre käftsmäll på ja-kramare av både privatisering och bokstäverna NPM.

Han ska vara en av landets främsta experter och har nu gjort en oberoende rapport för expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO, om privatiseringar i offentlig sektor. Och Per Molander skjuter nästan precis allt av tidigare saligt prat i sank.

Näringslivets New Public Management funkar inte i offentlig sektor. Det blir inte bättre kvalitet, högre effektivitet, mindre utgifter.

Skola, vård och omsorg är alltså inte en pryl vilken som helst eller ska skötas som vore det ett löpande band. Och nu är detta analyserat. Och lika oberoende rapporterat som en tidigare ESO-rapport. Den handlade om sjukfrånvaron. Och den talades det om, och debatterades. Enligt den rapporten behövs en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, tidiga insatser borde begränsas och hårdare krav skulle ställas på läkares intyg.

Men en alltid lika aktuell folkets fråga. Och en underförstådd stridsfråga när S-kongressen ska diskutera ett löjligt lågt vinsttak på 7 %. Den möts med tystnad. Frånsett att regeringen anser NPM vara byråkratiskt och vill styra bort ifrån metoden, men oklart när.

På Dagens Arena, en av få som kommenterat rapporten om privatiseringar och näringslivsmetoder i offentlig sektor, anar Björn Elmbrant att andra medier tiger för att den här analysen är för extrem. Han saknar en oberoende modig journalistik, särskilt nu när nyliberala metoder ifrågasätts, för att lyfta de andra alternativ som finns.

De gjorda förändringarna måste omprövas, summerar Molander sin studie av privatisering och näringslivs-sporrade styrmetoder. En av landets främsta experter på förvaltningsfrågor har talat. Att nästan alla förblir tysta efter sådana slutsatser är märkligt. Men tidstypiskt. Frånvaron är mer och större än av bara bättre journalistik.