Vi har samlat i ladorna

Ledare Artikeln publicerades
Finansminister Magdalena Andersson (S) har samlat i ladorna inför sämre tider. Foto: Jessica Gow / TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) har samlat i ladorna inför sämre tider. Foto: Jessica Gow / TT

Det är ordning i de svenska statsfinanserna. Det vet alla. Finansminister Magdalena Andersson, S, slarvar inte med skattebetalarnas pengar. Sverige har en stark ekonomisk utveckling.

Högkonjunkturen ångar på men är naturligtvis inte evig. När det blir sämre tider, ovisst när, finns det pengar samlade i ladorna. Om den rödgröna regeringen bedriver en optimal avvägda finanspolitik är en fråga om värderingar.

Magdalena Andersson eldar på för mycket och det är risk för inflation/överhettning och därmed ökad arbetslöshet, varnar finanspolitiska rådet. Rådet består av en grupp ekonomiska experter med Harry Flam som ordförande.

Men Sverige har amorterat på statsskulden och överskotten är stora. När tiderna blir sämre finns det pengar att satsa för att hålla hjulen rullande. Det ska absolut inte behöva ske stora nedskärningar och skattehöjningar för att finansiera en god välfärd när konjunkturen vänder. Aldrig mer det elände som rådde under 90-talskrisen.

Men de partier som ställer ut löften om stora ofinansierade skattesänkningar nästa mandatperiod har en del att förklara i valrörelsen.

”Men väljares val av partier och regeringsalternativ styrs inte alltid av de svenska statsfinansernas styrka.”

På måndagen kom ny statistik från Arbetsförmedlingen. Den visade att antalet arbetslösa minskat med 14 000 personer sedan i fjol. 4 700 nyanlända har börjat jobba eller studerar hittills i år. Regeringen Löfven står fast vid målet att Sverige skall ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det målet satte Löfven upp vid partikongressen i Göteborg 2013. Det får betraktas som ett strävansmål.

Arbetslösheten har fallit under flera år. Statligt subventionerade jobb har haft och har betydelse. Att sänka löner för grupper som plågas av hög arbetslöshet leder bara till att lönesänkningarna sprider sig till alla lågavlönade grupper. Det blir en smittoeffekt/ lönepress nedåt. Detta vet den gamle fackföreningsledaren Stefan Löfven.

Den svenska modellen är en effektiv modell för jobb, prisstabilitet och konkurrenskraft. Att ekonomerna i finanspolitiska rådet har andra bedömningar än regeringen förvånar inte. Det görs olika bedömningar på olika håll i samhällsdebatten.

Rådet ger klart godkänt för att regeringen håller på överskottsmålet. I normala tider hade regeringen haft en styrkeposition när det återstår mindre än fyra månader till valet. Men väljares val av partier och regeringsalternativ styrs inte alltid av de svenska statsfinansernas styrka. Eller av den fallande arbetslösheten.

Högerpopulister och svartmålare kan mycket väl skrämma upp människor inför valdagen. Det finns fortfarande allvarliga problem att lösa. Utvecklingen fortsätter med ökade klyftor – den utvecklingen måste brytas nästa mandatperiod. Sjukvården är i grunden underfinansierad. Segregationen måste ersättas med en effektivare integration.

Regeringen Löfven kan fortsätta investera till gagn för vanligt folk.