Nyheter

Krogägare bjöd vänner att själva ta för sig ur spritkylen

Karlskrona Artikeln publicerades
Det populära nöjesstället måste stängas i förtid, sedan ordningsvakterna tagit beslutet att gå hem.
Det populära nöjesstället måste stängas i förtid, sedan ordningsvakterna tagit beslutet att gå hem.

Krogägaren tog personligen de två avvisade och kraftigt berusade gästerna med sig in på krogen igen, mot ordningsvakternas inrådan, och bekräftade samtidigt att han en stund tidigare givit dem fri tillgång till spritkylarna.

Fler detaljer kring fredagsnattens tumult på ett nöjesetablissemang i Karlskrona, som ledde till att ordningsvakterna lämnade i protest, och stället i fråga fick slås igen en timme tidigare, har nu blivit kända – via det PM tillkallad polis skrev efteråt, och som nu också hamnat på den kommunala alkoholhandläggarens bord.

– Innehållet har resulterat i ett inlett tillsynsärende, bekräftar handläggaren Lennart Nilsson.

Av promemorian framgår att polisen uppmärksammades på tumultet av etablissemangets egna ordningsvakter – som berättade att de tänkte avsluta sina pass i förtid, och gå hem.

Orsaken var att två kraftigt berusade personer, med anknytning till stället, anträffats innanför bardiskarna, där de försett sig med alkohol ur spritkylarna. De serveringsansvariga hade protesterat, och agerat – men stött på mothugg, och tvingats kalla på ordningsvakterna. Som i sin tur omgående avvisat de båda kyltullarna.

Ute på gatan uppstod sedan en ny ordväxling mellan serveringsansvariga, avvisade och ordningsvakter – och det var då krogägaren, enligt promemorian, kommer ut och, märkbart påverkad, ”lägger sig i”.

Han ifrågasätter skrikande både vakter och serveringsansvariga, och tar därefter med sig de två avvisade in på stället igen, samtidigt som han klargör att han själv givit dessa tillåtelse att gå in i spritdiskarna, och förse sig. Alla är de där ”privat”.

Det är då ordningsvakterna bestämmer sig för att avbryta, och gå hem, och som polisen samtidigt informeras. Eftersom det då saknas tillståndsvillkorade vakter måste stället stängas. Gästerna informeras via högtalare, men vid en kontroll tjugo minuter senare upptäcks att krogägaren låtit ett sällskap sitta kvar, och också själv finns i det.

Även sällskapet lämnar strax därpå.

Det framgår också av senare vittnesuppgifter att ingen sett krogägaren själv servera de avvisade gästerna, eller att någon heller sagt upp sig just på grund av tumultet. Vakterna avbröt bara sitt pass i förtid, och de båda anställda som nu polisanmält krogägaren för ofredande, hade sagt upp sig tidigare.

I ett samtal med Sydöstran har krogägaren medgivit att han varit ”full och dum som det inte anstår en chef”, men menar i övrigt att han är offer för lögner och förtal. Han säger sig också trygg angående serveringstillståndet, och att det finns övervakningskameror som ger det inträffade lite annorlunda proportioner.

– Och framför allt var jag där privat.

Alkoholhandläggaren vill i nuläget inte säga mer än att det inletts en tillsynsutredning, där det bland annat ska utredas om krogägaren kan ha brutit sin hävdat privata närvaro då han ”tar över” i ett ärende som i högsta grad gäller verksamheten.

Och förstås lämpligheten i att, som innehavare av ett alkoholtillstånd, själv uppträda märkbart berusad på platsen för tillståndet.

Beslut om eventuella konsekvenser är att vänta om cirka tre veckor.