Nyheter

Stor ökning av beslag av olagliga ålryssjor

Blekinge Artikeln publicerades
Foto: Magnus Strandberg

Trots att det är olagligt att fiska den utrotningshotade och rödlistade ålen fortsätter tjuvfisket.

I fjol ökade beslagen av olagliga fiskeredskap med 25 procent.

Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom yrkesfiskare med licens. Det handlar i dag om 202 personer som finns främst i Blekinge, Kalmar och Skåne län. Ålen är nämligen utrotningshotad och har därför blivit rödlistad.

Trots detta är det fortfarande många privatpersoner som fiskar ål. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV beslagtagit 204 olagliga ryssjor jämfört med 163 i fjol.

– Vi ser inga tecken på att det olagliga ålfisket minskar vilket är väldigt oroande. Istället ser vi att fisket flyttas till nya områden efter våra kontroller, säger Martin Bjerner, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmyndigheten har ökat sina kontroller sedan 2017 för att få bukt på tjuvfisket. De flesta kontroller har skett i Karlskronas skärgård.

– Vi bedömer att det finns betydligt fler illegala ålredskap i svenska vatten. Vi är väldigt tacksamma för tips från allmänheten till exempel fritidsfiskare som rör sig ute i våra vatten regelbundet.

I år införde EU dessutom nya regler för att skydda ålen. De nya reglerna innebär ett fiskeförbud även för yrkesfiskare under en valfri, sammanhängande tre månaders-period mellan den 1 september i år och den 31 januari nästa år. Detta gäller dock inte fisk av ål som är mindre än 12 centimeter.