Jurister undersöker krav mot Apotekstjänst

Sjukvård Artikeln publicerades
Nu undersöker jurister skadeståndskraven och bolagets ekonomi. Arkivbild
Foto: Pontus Lundahl/TT
Nu undersöker jurister skadeståndskraven och bolagets ekonomi. Arkivbild

Materialkrisen har förutom lidande för patienterna också kostat regionerna massor av pengar. I kontraktet med Apotekstjänst finns både vites- och skadeståndsklausuler som juristerna nu räknar på.

Kontraktet mellan regionerna och Apotekstjänst innebär ett vite på 40 kronor för varje försenad rad i ordrarna, och dessutom finns skadeståndsklausuler där regionerna kan kräva betalt för exempelvis fördyringar eller andra kostnader då materialet köpts in från annat håll.

Bechet Barsom (KD), ordförande i varuförsörjningsnämnden, säger att den uppkomna situationen med försenade och uteblivna leveranser kommer att få konsekvenser.

– Våra jurister tittar på det nu.

Beloppen okända

Vilka belopp det kommer att handla om kan han inte säga.

– Vi undersöker dokumentationen, vem som beställt vad, vad som har levererats och varför det blivit fel.

Men frågan är vad som händer om vitena och skadestånden springer iväg till stora miljonbelopp. Apotekstjänst anbud för leveransverksamheten för regionerna ligger på cirka 46 miljoner kronor per år.

Bolaget hade en omsättning på cirka 750 miljoner kronor för det brutna räkenskapsåret 2018, och resultatet efter finansnetto låg på knappa 53 miljoner kronor, men resultatet för året hamnade på minus 87 miljoner kronor. Då fanns dock inte leveranserna av sjukvårdsartiklarna med i bolagets verksamhet.

Efter det har bolaget tagit över distributionen från den tidigare leverantören. Enligt vad bolaget själva uppgett skriftligt på hemsidan har kraftiga förstärkningar gjorts under oktober, och verksamheten har utökats till treskift.

Fokus på leveranserna

TT: Vad händer med bolaget om ni kräver in viten och skadestånd?

– Det är svårt att uttala sig om. Våra jurister tittar på det, och kollar också bolagets ekonomi, säger Bechet Barsom.

TT: Vad händer om bolaget inte klarar vites- och skadeståndskraven?

– Då får man kolla vilka konsekvenser det skulle få. Just nu har vi fokus på leveranserna, sedan får vi titta på det andra.

Men regionerna kan inte strunta i att kräva in pengarna, understryker han.

– Det är därför vi har ett avtal. Självklart måste det här få konsekvenser, säger Bechet Barsom.

Apotekstjänst vill inte prata om vad som skulle hända om bolaget måste betala viten och skadestånd.

– Det kan vi inte kommentera. Det är något vi får ta senare. Det affärsmässiga ligger utanför det här, nu har vi fokus på leveranserna, säger företagets presstalesperson Eric Aronson.

 

Fakta

Fakta: Fullgörandegaranti har begärts

Regionerna har begärt att få den fullgörandegaranti som kontrakten innebär, enligt den regiongemensamma Varuförsörjningen. Garantin är på 10 miljoner kronor och är till för att säkra fullgörandet av avtalet. Det kan vara exempelvis en bankgaranti, eller pengar låsta på ett konto som Varuförsörjningen har tillgång till.

Begäran om garantin har gjorts, men ännu är det oklart om Apotekstjänst har ordnat med garantin.

Källa: Varuförsörjningen

 

Visa mer...

Fakta

Fakta: Fullgörandegaranti har begärts

I kontraktet finns skadeståndsregler, som innebär en skyldighet för parterna att betala ersättning för skador eller kostnader som uppkommer om någon av parterna inte gör det avtalet säger.

Det finns också viten, ett slags sanktioner för fel och missar. Vid leveransförsening ska ett vite på 40 kronor per orderrad betalas vid varje försening. Dessutom ska betalningen till Apotekstjänst minskas med 0,1 procentenhet om leveranserna inte uppnår en viss angiven kvalitetsgrad för aktuell månad.

Källa: Varuförsörjningen och upphandlingsdokumenten

Visa mer...