Socialchefen: "Det är tragiskt för hela Olofström"

Olofström Artikeln publicerades
Socialchef Camilla Munther beskriver att socialtjänsten nu måste stötta personal och elever.
Foto:Gunnel Persson
Socialchef Camilla Munther beskriver att socialtjänsten nu måste stötta personal och elever.

Socialchef Camilla Munther berättar att deras viktigaste uppgift just nu är att stötta både elever och personal.

– Detta är väldigt tragiskt. Det är tragiskt för hela Olofström, säger hon.

Camilla Munther beskriver händelsen som en chock för hela samhället. Socialtjänstens jobbar enligt gängse rutiner där en viktig uppgift just nu är att stötta. Personal finns under dagen på Högavångsskolan.

– Främst handlar det om att jobba med skolan och med de elever och lärare som finns där. Det erbjuds personalstöd av chefer men också från företagshälsovården.

Hur är dina känslor i dag?

– Detta är väldigt tragiskt. Det är tragiskt för hela Olofström. Hela kommunen blir påverkad av det här, säger Munther.

Hon vill inte uttala sig om de 13-åriga pojkarna var kända av socialtjänsten sedan tidigare eller hur man agerar kring pojken som är misstänkt. Eftersom han är under 15 år ligger ansvaret hos socialtjänsten.

– Jag kan inte gå in på det enskilda fallet.

Hade ni kunnat agera annorlunda med tanke på det som nu har skett?

– Vi jobbar ständigt förebyggande med skolan. Vi får helt enkelt utvärdera och se om vi kunnat göra någonting åt situationen. Vi har för lite kunskap just nu kring vad som har hänt eftersom det fortfarande är en polissak som ska utredas.