Idag avgörs vattenfrågan i Olofström

Olofström Artikeln publicerades

Idag tar Olofströms Kraftbolag ett inriktningsbeslut om att köpa vatten från Bromölla kommun. Men det råder inte politiskt enighet.

Centerpartiet menar att beslutet kommer innebära 18 procent dyrare vatten för olofströmarna.
– Att det blir dyrare det stämmer, men ännu har vi inga exakta siffror som säger hur mycket, säger Lars-Göran Karlsson (S), ordförande i Olofströms Kraft.

Samtidigt menar han att det inte finns något val.
– Det vatten som vi idag tar i Halen är inte bra utan har för mycket humus. Dessutom har det reningsverk som vi idag har inte någon rening för mangan.
Han fortsätter:
– Det här är ett bra beslut som tryggar vattenförsörjningen i kanske närmare 100 år. Vattenverket har dessutom 40 år på nacken och flera stora investeringar behövs, säger han.
Varför tog man inte det här beslutet redan 2008 som hade inneburit att man inte behövt lägga ut 10 miljoner på ledningen till sjön Halen?
– Det var inte aktuellt då. Det var först när Bromölla fick problem med vattnet i Näsum som den här frågan kom upp.

Rolf Jönsson, centerpartiets gruppledare, hävdar samtidigt att beslutet innebär att man slänger tio miljoner kronor som satsats på ett nytt vattenintag i Halen i sjön.
– Det håller jag inte med om. Avtalet med Bromölla kommer inte att börja gälla förrän 2016 och då är ledningen till Halen avskriven, säger Lars-Göran Karlsson.
– Det resonemanget förstår jag inte. Det är ju när allt är avskrivet som det blir en förtjänst. Vi anser att Olofström ska ha makten över sitt eget vatten och sina egna vattenkostnader, säger Rolf Jönsson.

Bakgrunden till att Bromölla Energi & Vatten har planerat att lägga ner vattenverket i Näsum och istället försörja Näsum från Bromölla beror på att vattenkvalitén blivit dålig i Näsum.
Vattentäkten som Bromölla tar sitt dricksvatten från ligger på 60 meter ner under kalkstensberg på Kristianstadsslätten. Kalkstenen ligger som ett skyddande lock. Fördelarna med vattnet från Bromölla är att det är av bra kvalitet och kräver mindre rening.

Nackdelen är att det är kalkrikt, hårt vatten och kräver mer tvätt- och diskmedel och avkalkning.
Rolf Jönsson hävdar att olofströmarna kommer att få räkna med en 25 procentig ökning av kostnaden för tvätt- och diskmedel.

Kostnaden för Olofströms Kraft att dra en ny ledning från Näsum beräknas kosta 18,5 miljoner kronor.
Till detta kommer en rad investeringar i det egna vattenverket som gör att notan slutar på runt 22 miljoner kronor.

Det slutliga beslutet i frågan tas på nästa kommunfullmäktigemöte.