Kan få betala 300 000

Olofström Artikeln publicerades
Kommunhuset i Olofström.
Foto: Gunnel Persson
Kommunhuset i Olofström.

Olofströms kommun bedöms inte redovisat tillräckligt till skolinspektionen. Kan nu få betala vite på 300 000.

I september skrev Sydöstran om fallet om en elev vars förälder anmälde Brännaregårdsskolan i november, 2016. Då pekade föräldern på brister i stödarbetet till eleven och tog upp flera fall om kränkande behandling.

Men nu har skolinspektionen fått nog.

För tredje gången bedöms kommunen inte ha utrett elevens behov - enligt uppgift ska kommunen redovisat samma uppgifter som tidigare har underkänts.

Sydöstran talade i september med skolans rektor, Niclas Palmberg, som då menade att skolan brustit vid vissa punkter, men att det hade blivit bättre.

– Eleven mår bra nu och går i skolan varje dag.

Men uppgifterna från Olofströms kommun till skolinspektionen har inte varit tillräckliga.

Sedan i januari ska eleven blivit inskriven på grundsärskolan. Men i samband med det radar myndigheten upp flera fel:

Innan eleven får särskilt stöd ska behoven utredas - vilket kommunen inte har kunnat visa.

Åtgärdsprogrammet som togs fram i januari bedöms inte heller som tillräckligt - vilket myndigheten misstänker beror på att kommunen inte har gjort en fullständig utredning.

Kommunen har inte heller kunnat visa en utvärdering av insatserna som eleven har fått sedan i september, 2017 - vid skolinspektionens andra tur i fallet.

Förutom att kommunen bedöms inte tagit tillräckliga åtgärder för elevens behov menar myndigheten att frågan om kränkande behandlingar utretts på ett bra sätt.

Kommunen har nu till den 27 april innan ett vite på 300 000 kronor döms ut.