Knivdödade 13-åringens pappa anmäler

Olofström Artikeln publicerades
Flaggan vajade på halv stång efter tragedin.
Foto:Gunnel Persson
Flaggan vajade på halv stång efter tragedin.

Kommunledningen och socialförvaltningen har JO-anmälts av pappan till den 13-årige pojke som avled efter ett knivbråk. I anmälan skriver pappan att han fortfarande inte erbjudits någon krishjälp av kommunen.

Kommunledningen och socialförvaltningen har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, av pappan till den 13-årige pojke som avled efter ett knivbråk med en jämnårig kamrat för två veckor sedan.

I anmälan som skickades in i torsdags skriver pappan att han fortfarande inte erbjudits någon krishjälp av kommunen.

Av anmälan framgår att pappan redan dagen efter knivdådet blev uppringd av rektorn på den högstadieskola där pojken gick, som beklagade sorgen. Pappan och rektorn ska även ett par dagar senare ha diskuterat pojkens begravning.

En vecka efter att den 13-årige pojken avled skickade pappan, som Sydöstran tidigare berättat, ett mejl till flera politiker och tjänstemän på kommunen där han frågade varför han och hans familj inte fått någon krishjälp.

Pappan blev då uppringd av en verksamhetschef på socialtjänsten som förklarade att han visst fått hjälp eftersom han pratat med rektorn. Verksamhetschefen hävdade också enligt pappan att socialtjänsten inte hade tillgång till hans telefonnummer. Samma dag skickade även kommunalrådet Sara Rudolfsson (S) ett mejl till pappan.

När Sydöstran talade med kommunalrådet sa hon:

– Jag kan inte ge mig in i några detaljer utan kan bara beklaga att han upplever att han inte blivit stöttad av kommunen, säger hon.

Sedan dess har pappan enligt anmälan inte haft någon kontakt med kommunen. JO-anmälan avslutas med att pappan konstaterar att kommunens krishantering varit under all kritik.

Per Drysén, krissamordnare på Olofströms kommun säger att han återigen beklagar om han känt att han inte fått hjälp.

– Det är så tragiskt alltihop. Problemet är att det inte är kommunen som ansvarar för den här typen av krishantering. Det är landstinget. Kanske borde vi på något sätt ha upplyst honom om det. Jag vet faktiskt inte varför det inte skett.

Han säger också att han hade fått hjälp om han bara kontaktat socialförvaltningen.

– Ja och den möjligheten har han fortfarande, men jag förstår samtidigt att han är mitt inne i ett sorgearbete och att det inte alltid är så lätt att veta hur man ska göra.

Per Drysén vill däremot inte kommentera JO-anmälan.

– Nej, det kan jag inte för jag har inte läst vad som står i den. När det gäller den delen så får vi väl helt enkelt vänta och se vad JO säger.

Läs mer: Sydöstrans artiklar om tragedin i Olofström.

Fakta

Så arbetar JO

Justitieombudsmannen, JO, ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en enskild tjänsteman kan man klaga hos JO.

En utredning börjar ofta med att JO tar kontakt med den tjänsteman som handlagt det ärende som anmälan gäller. Myndigheterna är skyldiga att lämna de upplysningar och det material som JO begär, ingen sekretess kan åberopas gentemot JO.

Om myndigheten agerat felaktigt uttalar JO kritik som kan rikta sig såväl mot myndigheten som mot en enskild tjänsteman. Av alla anmälningar resulterar runt 10 procent i någon form av kritik. JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter den.

I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

Källa: jo.se.

Visa mer...