Socialtjänsten anmäls till JO

OLOFSTRÖM Artikeln publicerades
En olofströmsbo med missbruksproblem har anmält kommunens socialtjänst till JO
Foto:Gunnel Persson
En olofströmsbo med missbruksproblem har anmält kommunens socialtjänst till JO

Kommunens socialtjänst har JO-anmälts.

Bakom anmälan står en invånare med missbruksproblem.

Olofströmsbon skriver i sin anmälan att kommunen inte följt socialtjänstlagen i den del där det står redogjort att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.

Socialförvaltningen har också vid flera tillfällen avslagit ansökningar om ekonomiskt bistånd, trots att olofströmsbon fått rätt i Förvaltningsdomstolen.

"Trots tidigare domar hos Förvaltningsrätten fortsätter socialtjänsten at avslå mina ansökningar om ekonomiskt bistånd", skriver kommuninvånaren i sin anmälan till Justitieombudsmannen.