Misstänkte 13-åringen kände sig hotad

OLOFSTRÖM Artikeln publicerades
Det var på den här platsen som en 13-årig pojke avled efter ett bråk med en jämnårig den 9 mars.
Foto:Gunnel Persson
Det var på den här platsen som en 13-årig pojke avled efter ett bråk med en jämnårig den 9 mars.

Den 13-årige pojke som misstänks för att ha mördat en jämnårig kände sig hotad. Han bar till och med kniv i skolan.

Det framgår i en dom om LVU från förvaltningsrätten.

Det var den 9 mars som den tragiska händelsen, då en 13-årig pojke avled efter ett bråk strax utanför centrala Olofström inträffade.

Två jämnåriga skolkamrater hade enligt vittnesuppgifter tillsammans begett sig till ett skogsparti i närheten av Brocenter.

Någon timme senare var en av dem död. Den överlevande pojken larmade själv polisen.

Polisen grep och överlämnade honom till sociala myndigheter misstänkt för mord alternativt dråp.

I samtal har 13-åringen uppgett att han under en längre tid varit rädd för den jämnårige pojken och att denne utsatt honom för mobbning i form av utfrysning, knuffar och tjuvnyp. Han ska även ha uttalat hot om att döda både honom och hans familj.

Under samtalen framkom också att den misstänkte burit kniv i skolan i tre månader innan händelsen utan att föräldrarna upptäckt det.

Anledningen var, enligt egen uppgift, att han känt sig rädd och osäker. Han hade tagit hoten på allvar. Pojken ska också ha uppgett att hans dåliga mående lättat efter händelsen.

Varken skolan eller föräldrar ska ha märkt av att pojken blivit mobbad. Han beskrivs som blyg och ha svårt med ögonkontakt, men duktig i skolan och för att ha lätt att lära. Visserligen hade föräldrarna upptäckt att deras son blivit mer tystlåten på senare tid men tolkat det som förändringar som hör till tonåren.

Socialtjänsten ifrågasätter i ansökan om omhändertagande hur man kan ha en nära anknytning till barn, vilket föräldrarna uppgett att de haft, utan att märka pojkens problem.

"XX har hamnat i en så pass svår situation att han hellre valt att döda sin vän än att berätta för sina föräldrar om den mobbning som varit anledningen till sitt handlande. Det är mycket anmärkningsvärt och tyder på bristfällig anknytning".

Från socialtjänstens sida finns också en oro över att pojken ska kunna döda igen. Socialtjänsten anser han har allvarlig bristande impulskontroll.

Förvaltningsrätten anser inte att utredningen ger stöd för att pojkens trygghet och anknytning till föräldrarna var så dålig att det handlar om brister i omsorgen.

Enligt rätten finns det heller inte något som tyder på psykisk störning eller kriminellt beteende hos pojken.

Agerandet beskrivs vara "ett allvarligt normöverskridande beteende med uppenbart bristande impulskontroll". Beteendet innebär ett behov av vård.

Föräldrarna har inte motsatt sig fortsatt vård, men menar att sonen kan bo hemma och bli skjutsad till behandlingarna.

13-åringen verkar, enligt domen och styrkt av pojkens ombud, inte ha förstått innebörden av sin handling. Han vill återvända hem.

Förvaltningsrätten anser mot den bakgrunden att det kan bli problematisk att tillgodose vårdbehovet på frivillig väg om pojken exempelvis skulle avvika.

"Det finns därför välgrundad anledning att anta att behövlig vård i praktiken inte går att genomföra med stöd av samtycke".

Pojken ska därmed fortsatt vara omhändertagen enligt lagen om vård av unga.

Läs våra artiklar om tragedin i Olofström här!