Myran blir förskola igen till hösten

OLOFSTRÖM Artikeln publicerades
Myrans förskola ska öppnas igen till hösten. Dock bara tillfälligt.
Foto:Pär Trulsson
Myrans förskola ska öppnas igen till hösten. Dock bara tillfälligt.

Förskolan på Brännaregården är i behov av renovering.

Därför tas lokalerna på Myran i bruk igen.

– Vi vill inte ha någon verksamhet på Brännaregården så länge renoveringsarbetet pågår. Det är ingen bra miljö för barn att vistas i, säger Michael Henriksson.

Men det var inte helt okomplicerat att flytta in i de gamla lokalerna i Vilboksområdet.

Det krävdes att miljöförbundet gav sitt tillstånd och att byggnaden klarade brandskyddskraven.

– Jag tror att allt det där ska vara klart nu.

För att förtydliga kan vi berätta att miljöförbundets tillstånd är tillfälligt.

En tillbakablick ger vid handen att kommunstyrelsen i mars månad tog beslut att avsätta ett antal miljoner till skolrenoveringar.

Främst handlade det om anpassning till nattdagis och förskoleverksamhet på Ekerydsskolan samt sanering och renovering av gymnastiksalen på Vilboksskolan.

Men efter upptäckten av fuktskador också i Brännaregårdens förskola så landade investeringen på totalt tolv miljoner kronor.

Utbildningsnämndens ordförande säger att han räknar med att mellan 710 och 720 barn kommer att behöva förskola i kommunen under nästa vår.

Till det behövs mer pengar.

– Vi har en budget i dag som täcker 600 barn, men eftersom planen är att öppna förskoleavdelningar och nattis på Ekeryd redan i september så behöver vi täcka upp för de kostnaderna också, säger Michael Henriksson.

Fyra förskoleavdelningar förutom nattis är planerade på Ekerydsskolan.