Sällskapet instiftar nytt Martinsonpris

Olofström Artikeln publicerades

Harry Martinsonpriset har skapat en hel del turbulens.
Vissa belackare anser att utnämningen borde fokusera mer på det litterära.
Nu instiftar Harry Martinsonsällskapet ett helt nytt pris som gör just det.

Sydöstran har vid flera tillfällen berättat om kritiken som uppstått mot Harry Martinsonpriset. Ett pris som kommunen och Harry Martinsonsällskapet samarbetar om.
Vissa inom sällskapet anser att Martinsons litterära gärning glöms bort i och med de breda stadgar som satts upp.
Medlemmar har till och med lämnat sällskapet i protest efter årets utnämning till föreningen Vetenskap och Folkbildning.
– Jag är oerhört ledsen att det har blivit så här. Många har förväntningar om att det ska vara ett litterärt pris, säger Åke Widfeldt, ordförande i Harry Martinsonsällskapet.
Krav har förts fram inom sällskapet att stadgarna måste ändras.
– Det är något vi kommer att diskutera vid vårt nästa styrelsemöte. Men jag ser det inte som aktuellt att vi kräver någon ändring eller lämnar samarbetet just nu. Jag tycker det har fungerat bra och att kommunen lyssnat på våra jurymedlemmar, säger Widfeldt.
Egentligen är det kommunen som äger frågan om en förändring ska ske. Och från deras håll finns inga sådana ambitioner.
– Jag ser absolut ingen anledning till någon ändring, säger Margaretha Olsson, kommunalråd (S) och ordförande i juryn.
Samtidigt som kritiken och turbulensen för detta pris tär på sällskapet möjliggör en stor donation att de nu kan instifta ett nytt pris.
Det blir just rent litterärt och ska rikta in sig mot ungdomar.
– Det är ett stort belopp som vi fått, men som donatorn vill hålla hemligt, säger Widfeldt.
Han berättar att han kommer presentera den nya satsningen i samband med att det gemensamma priset delas ut den 5 maj.
Syftet med det är att lyfta fram att det faktiskt redan finns rena litterära pris i Martinsons anda. Och att det nu blir ett till, som ska delas ut för första gången 2013.
– Vi är mycket glada att vi kan göra den här satsningen. Det är synd om det ska hamna i skymundan av all den turbulens som varit. Nu vill vi blicka framåt, säger Widfeldt.
Donationen möjliggör också att Sällskapet kan etablera sig på Facebook.
– Ambitionen är att fler unga ska få lära känna Martinson.