Tuffare tider väntar åren som kommer

Olofström Artikeln publicerades
Inte heller 2018 behöver kommunens verksamheter spara. Däremot ser det tuffare ut 2019 och 2020.
Foto:TT
Inte heller 2018 behöver kommunens verksamheter spara. Däremot ser det tuffare ut 2019 och 2020.

Inte heller 2018 läggs några besparingskrav på kommunens verksamheter. Det framgår i budgetramarna som nu presenterats. Däremot ser 2019 och 2020 ut att bli tuffare.

Årets budget, som kallades den starkaste på över tio år, innehöll inga besparingskrav för kommunens verksamheter. Den trenden håller i sig även 2018.

– Det finns inga sparbeting för nästa år, men om det inte händer något på skattesidan eller med statsbidragen finns det för 2019 och 2020, säger Kjell-Åke Karlsson (S), kommunalråd.

Över 735 miljoner kronor fördelas till nämnderna nästa år. Samtliga har kompenserats för uppräkningar, volymförändringar och ökade priser.

Pengapåsen har totalt utökats med runt 21 miljoner jämfört med innevarande år.

Störst del av kakan får socialnämnden med över 334 miljoner kronor. Däremot är utökningen av utbildningsnämndens ram större, över nio miljoner kronor jämfört med 2017, och som totalt hamnar på nära 277 miljoner kronor.

Även kommunstyrelsens ram utökas några miljoner, medan kultur- och fritidsnämndens höjning enligt förslaget i kommunstyrelsens arbetsutskott stannade vid ett par hundra tusen kronor. Den senares ram förväntas justeras upp något inför beslutet i kommunfullmäktige.

Dessutom avsätts nära 14 miljoner kronor för de löneökningar som väntar under nästkommande år. Att det blir en central pott för löneökningarna är nytt och är till för att få en enhetlig hantering av kommunens löneprocess.

Den enda posten som förblir oförändrad är pengarna till revisionen som ligger kvar på 1,1 miljoner kronor.

Enligt budgetramarna ska kommunen nästa år göra ett överskott på dryga 13,5 miljoner kronor. Det motsvarar 1,8 procent av skatter och generella statsbidrag.

För att nå målet om ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag även 2019 och 2020 kommer det krävas besparingar.

Enligt underlaget som ekonomichef Karl Andrae tagit fram handlar det om generella besparingar på 3,7 miljoner kronor 2019 samt tio miljoner 2020.

Således väntar tuffare tider åren efter 2018.

– Därför får verksamheterna ett varningens ord med sig om att inte expandera allt för mycket under nästa år, säger Karlsson.

Fakta

Budgetramar

Kommunstyrelsen: 87,582 miljoner

Revisionen: 1,1 miljoner

Kultur- och fritidsnämnden: 35,955 miljoner (kan justeras upp)

Utbildningsnämnden: 276,704 miljoner

Socialnämnden: 334,156 miljoner

Centralt avsatta medel för löneökningar: 13,980 miljoner

Resultat: 13,529 miljoner

Visa mer...