Verklighetens Olle Montanus fängslar

Olofström Artikeln publicerades

I August Strindbergs ”Röda rummet” figurerar den märklige arbetslöse bildhuggaren Olle Montanus. Verklighetens Olle Montanus hette Magnus Jönsson och var enligt källorna en frånstötande, ful och vanvårdad man som å andra sidan hade en jättesjäl.

Beskrivningen kommer ifrån boken ”Blekinge bygdemåleri och dess mästare” och lästes upp av de två systrarna Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter under fredagens guidade tur på Erikstorp. Åhörarna skrockade gott när de hörde citatet.
I det gula boningshuset uppfört 1855 finns de särartade gåramålningarna gjorda av Jönsson i rummet som allmänt kallas för ”Salen” av systrarna som var dagens guider.
Båda är systrarna födda och har tillbringat barndomsår på gården.
De om några kan historien om Magnus Jönsons liv.
– Typiskt för gåramålningar är att allt händer samtidigt. Det ser vi här. Kvinnorna skördar i vackraste finklänning, kossorna kommer ut på bete och äpplena är mogna, berättar Nilla Nilsdotter-Linde.
Målningarna på väggarna är gjorda på papp och har hållit sig nära nog helt intakta tack vare kyla och mörker. De var förvisso beställda av en anfader till systrarna men avslöjar ändå mycket om Jönsons liv.
Magnus, Måns eller Målarmassen är olika namn som figurerar på denna den yngste av de tre syskonen Jönsson. Med en mor som dog tidigt var Magnus en nyfiken och kunskapstörstande pojke som lärde sig tyska redan som liten pojke. Både han och mellanbarnet i familjen var konstnärligt lagda.
1868 skrevs han in som 26-årig artistelev vid Kungliga Akademin för de fria konsterna. Titeln var han mäkta stolt över. Det skvallrar inte minst avtalet som skrevs för målningarnas färdigställande. 400 riksdaler med sex procent ränta fick Jönsson för arbetet.
Mellan de sceniska vyerna över bondelivet finns avbildade skulpturer av konstnären Thorvaldsen. Detta var det första eleverna vid akademin fick måla.
Men Jönsson var inte överrens med Akademin. 1873 skulle han hålla ett ödesdigert föredrag där han attackerade skolan. Det blev ett jättefiasko och Jönsson blev gjord till åtlöje och tog mycket illa vid sig.
Våra ciceroner berättar att Jönsson inte heller riktigt kände igen sig i Strindbergs Olle Montanus men att Strindberg ändå alltid skickade första exemplaret av sina nyutkomna verk till sin vän Magnus Jönsson. Deras nära finns också den nedtecknad i ”Blekinge bygdemåleri”.
De 20 åhörarna trängs inne i salen och förundras över de färgstarka målningarna och upphovsmannens liv. Utanför väntar ytterligare en lika stor skara som är lika intresserade. Tre grupper ska under två dagar få höra om Jönsons liv och målningar på Erikstorp. Det är en historia som trollbinder.