Artiklar om fredrik reinfeldt

Karlskrona kommun planerar för ett internationellt möte i höst med fokus på världsarvet och Östersjön. ”Syftet är att bygga ett långsiktigt samarbete”, säger kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero (S) och Niklas Carlsson, projektledare på Karlskrona kommun.
Foto:
Karlskrona 29 mars

Karlskrona stärker Östersjösamarbetet – tar hjälp av Reinfeldt

– Syftet är att bygga ett långsiktigt samarbete och erfarenhetsutbyte för att tillsammans stärka besöksnäringen...