Artiklar om röda korset

Margareta Wahlström, ordförande för svenska Röda Korset, Börje Dovstad, kommunalråd, Lars Larsson, ordförande för samverkansgruppen i Karlskrona, Ingrid Augustinsson Swennergren, ordförande för Karlskronakretsen, Eva-Britt Issal, vice ordförande för Karlskronakretsen, och Jan Swennergren, beredskapsansvarig.
Foto:
Nyheter 14 mars

Röda Korset efterlyser fler frivilliga

Som det ser ut i dag handlar det om uppemot 180 personer som varje vecka gör en insats genom Röda Korsets Karlskrona-...