Beskedet: Akut vattenkris hotar

RONNEBY Artikeln publicerades
Nu uppmanas Ronnebyborna att spara på vattnet. Från den 1 juni införs bevattningsförbud i hela kommunen. Det innebär bland annat att man inte får vattna i trädgården.
Foto:Hasse Holmkvist/Scanpix
Nu uppmanas Ronnebyborna att spara på vattnet. Från den 1 juni införs bevattningsförbud i hela kommunen. Det innebär bland annat att man inte får vattna i trädgården.

Det råder vattenbrist i Ronneby kommun. På grund av kritiskt låga vattennivåer införs bevattningsförbud från 1 juni till 31 augusti.

Ett bevattningsförbud är nu beslutat för Ronneby under juni, juli och augusti. Grunden bakom beslutet är att det råder låga grundvattennivåer vilket kan leda till akut brist av dricksvatten.

– Det finns många olika parametrar. Dels är det varningar från SGU (Sveriges geologiska undersökning).

– Sedan har vi en vattendom att ta hänsyn till. Det är reglerat hur mycket vatten vi får ta från Listerbysjöarna, hur mycket vi får infiltrera och hur stort vattenflödet skall vara i Listerbyån, säger Conny Miketinac, VA-chef på Miljöteknik.

Så sent som i höstas var dricksvattnen nära att ta slut och Sydöstran har tidigare berättat om att vattenståndet är nere på rekordlåga nivåer.

Enligt Miketinac måste bevattningsförbudet införas för att en konflikt med vattendomen inte ska uppstå framåt sensommaren.

– När det råder vattenbrist måste vi tänka långsiktigt. Tar vi mycket ur vattentäkten kan vi få problem vid torka. Vi måste spara på vattnet.

Bevattningsförbudet innebär bland annat att kommuninvånarna inte får bevattna trädgården med slang, fylla poolanläggningar eller tvätta bilar med slang eller högtryckstvätt.

– Men om näringslivet behöver dricksvatten för att klara sina verksamheter kommer de att undantas bevattningsförbudet, säger Miketinac.

En annan anledning bakom beslutet är att kommunen inte har något reservvatten till Ronneby tätort. De provisoriska vattenledningarna från Karlsnäs täcker bara Kallinges behov.

– Eftersom Brantafors vattentäkt blev förorenat med PFAS kan vi inte använda oss av den täkten.

Conny Miketinac hoppas nu att invånarna ska börja spara på vattnet.

– Folk måste bli medvetna om att rent vatten är en ändlig resurs. Jag vädjar till folks förståelse och hoppas att det ska ge resultat.

Senast Ronneby kommun införde bevattningsförbud i den här omfattningen var i samband med PFAS-föroreningen 2013.

Förbudet gäller för perioden 1 juni till och med 31 augusti.

FAKTA

Vattenstoppet

Låga grundvattennivåer kan ge vattenbrist och då kan kommunen eller länsstyrelsen komma med antingen förbud eller rekommendationer om bevattningsförbud.

Det innebär bland annat att man inte får ha vattenslang kopplad till det kommunala dricksvattennätet.

Källa: SGU

Visa mer...