Brandmän behöver inte dyka upp

Eringsboda Artikeln publicerades
Deltidsbrandmän i Eringsboda kan – om de har tid och möjlighet – rycka in vid larm. Annars får orten vänta på deltidstyrkan i Holmsjö.
Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Deltidsbrandmän i Eringsboda kan – om de har tid och möjlighet – rycka in vid larm. Annars får orten vänta på deltidstyrkan i Holmsjö.

Larmet går – men det är inte säkert att någon från deltidsstyrkan i Eringsboda kan dyka upp.

Det blir konsekvensen av den nya organisation som räddningsförbundets direktion har tagit beslut om.

Anledningen till att deltidsstyrkan i Eringsboda nu bantas ner till i princip ingenting under dagtid är att brandmännen inte kan inställa sig vid larm enligt det regelverk som finns.

Bemanningen är tunn generellt och av de deltidsbrandmän som finns i Eringsboda har flera sina arbeten på andra orter.

Sedan tidigare har styrkan slagits ihop med den i Holmsjö och de båda avdelningarna kan tillsammans utföra rökdykning i Eringsboda. Holmsjöstyrkans insatstid är beräknad till 20 minuter, ytterligare tio minuter senare kan heltidsstyrkan i Ronneby vara på plats.

För att hantera bristen på brandmän beslutade politikerna i räddningsförbundet Karlskrona-Ronnebys direktion om en organisationsförändring.

Två personer i Eringsboda tas ur beredskap dagtid. Samtidigt förs en brandman i Eringsboda över till Holmsjö med beredskap över hela dygnet.

Begreppet ”fri inryckning” införs – alltså de brandmän som finns i Eringsboda under dagtid kan ställa upp vid larm – om de har tid och möjlighet.

”Men det finns ingen garanti för att någon kommer”, konstaterar räddningschef Anna Henningsson i en skrivelse till Ronneby kommun.

Den politiska ledningen i Ronneby ska nu diskutera frågan om den nya bemanningsorganisationen av räddningstjänstens deltidsstyrka i Eringsboda.