Byggstart efter årsskiftet vid ishallen

Kallinge Artikeln publicerades
Efter årsskiftet inleds byggnationerna vid ishallen i Kallinge. I en första etapp byggs sex nya omklädningsrum.
Foto:Jens Svensson
Efter årsskiftet inleds byggnationerna vid ishallen i Kallinge. I en första etapp byggs sex nya omklädningsrum.

Efter årsskiftet påbörjas utbyggnaden och upprustningen av ishallen i Kallinge.

Under två år satsas närmare 35 miljoner kronor på nya omklädningsrum, entréutrymmen samt en allmän uppfräschning.

– Vi har haft ett första möte med hockeyföreningen och under sommaren ska samtliga föreningar som använder ishallen kallas till samrådsmöten. De får en möjlighet att lämna synpunkter och idéer inför projekteringen, säger William Lavesson, byggprojektledare på kommunens tekniska förvaltning.

Upprustningsbehovet av Kockumhallen, eller Soft Center Arena som den kallas efter ett sponsoravtal, har länge varit känt. Framför allt har bristen på omklädningsytor i anläggningen påtalats av de föreningar som bedriver verksamhet där.

– Den första etappen blir därför byggandet av sex nya omklädningsrum, på ishallens baksida. Byggstart sker i början av 2018, beroende på när vintern är över, säger Lavesson.

Under nästa år ska omklädningsrummen färdigställas. När de kan börja användas är ännu inte klart.

– Fördelen med den planering vi har lagt är att vi kan bygga på utsidan av ishallen, utan att påverka verksamheterna inne i den.

Etapp två blir en ny entrébyggnad med bland annat mötes- och kafeteriautrymmen samt toaletter. Byggstart för entrén sker under 2019. Eventuellt kommer den nuvarande entrébyggnaden, vid ishallens sydöstra hörn, att rivas under nästa år.

Tekniska förvaltningen kan då samordna gjutningsarbeten på båda sidor av byggnaden, vilket kan få ner totalpriset.

– Som vi tänker nu gjuter vi entréplattan till våren så att den hinner torka ordentligt. Sedan kan man gå på den under efterföljande säsong, därefter byggs den nya entrén under 2019, säger William Lavesson.

Totalt har cirka 35 miljoner kronor avsatts i den kommunala investeringsbudgeten till upprustningen av ishallen. Cirka tre miljoner är öronmärkta till så kallade energibesparingsåtgärder, med syfte att få ner anläggningens driftskostnader.

– Det kan exempelvis handla om att belysningen ses över. En mindre peng är också tänkt att gå till en invändig uppfräschning, som ommålning och byte av vissa ytskikt.

Etapp ett är kostnadsberäknad till 20 miljoner kronor. Etapp två landar på kring tolv miljoner kronor. Hela byggprojektet vid ishallen ska vara klart under hösten 2019.

Politiskt finns sedan tidigare en blocköverskridande samsyn gällande investeringarna vid Kockumhallen.