Centrum ska få ett lyft

RONNEBY ,
Stadsarkitekt Helena Revelj, näringslivsutvecklare Angelica Coleman, fastighetsägarnas Anette Rolfmark, Annika Grünfeld från NyföretagarCentrum, Ronneby Handels ordförande Tina Tedenlid och projektledare Sofia Loell vill skapa ett mer levande Ronneby.
Foto:

Centrum, handelsområdet Viggen och Karlshamnsvägen ska utvecklas för en mer attraktiv och levande stad. Med hjälp av organisationen Svenska Stadskärnor ska en affärsplan tas fram.

Artikeln publicerades 23 mars 2017.

Utvecklingen av stadskärnan är ett samarbete mellan Ronneby kommun, Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel samt näringslivet.

Tillsammans med Svenska Stadskärnor planerar man nu att sätta i gång en BID-process där en långsiktig affärsplan ska tas fram för hur Ronnebys stadskärna ska utvecklas.

– Vi ska göra en nulägesanalys med fokus på varumärke, utbud, platser, tillgänglighet och trygghet. Målet är en gemensam vision och affärsplan med tillhörande finansiering, säger näringslivsutvecklare Angelica Coleman.

Stadsarkitekt Helena Revelj jämför stadskärnan med ett vardagsrum.

– Vi flyttar ut vårt vardagsrum till stan, det har blivit det urbana rummet. Men har vi inte en bra kvalitet så går vi inte dit. Vi måste ta oss en titt på vad som finns där och hur det kan bli bättre.

För Ronnebys ska det framför allt läggas fokus på centrum, handelsområdet Viggen och Karlshamnsvägen.

– Det är här vi har den mesta handeln och då måste vi ta fram en bättre miljö, menar Ronneby Handels Sofia Loell.

Men BID-processen är beroende av både privata och offentliga aktörer. Därför bjuds nu alla som vill delta in i processen.

– Vi vill ha en attraktiv stad där folk vill bo och verka. Då måste vi ha en samverkan.

FAKTA

BID

BID står för Business Improvement District.

BID-modellen är ett av Svenska Stadskärnors utvecklingsprogram och den som rekommenderas för Ronneby och pågår under 18 månader.

För att kunna starta en BID-process bör 51 procent av aktörerna i ett område vara positiva till BID.

Visa mer...